Tidigare nyheter

Med över trettio år i branschen ska han säkerställa kvaliteten hos JonDeTech

2 september, 2020


I slutet av juni lades ännu en viktig pusselbit i JonDeTech’s organisationspussel.
Anders Modin tillträdde rollen som Kvalitetsingenjör. Anders kommer att
ansvara för att sensorerna som lämnar produktionen håller en jämn och hög
kvalitet i överensstämmelse med utlovad produktspecifikation.
Under de kommande veckorna ska han sätta sig in i produktionen och tillföra
en mer kontrollerad och standardiserad process för att kvalitetssäkra varje steg
i tillverkningen och minimera avvikelser i slutprodukten.
Det innefattar en förståelse för respektive processteg, men även kvalitetssäkra
JonDeTech’s olika leverantörer.

Efter sin Elektroingenjörs examen på KTH har Anders över trettio års erfarenhet
från halvledarbranschen i företag som Asea Hafo (sedemera Mitel Semiconductor
som blev Zarlink Semiconductor), Silex, och Melxis. Han har även jobbat hos
St Jude Medical Systems, Mycronic och Boule Medical. I sina roller har Anders
arbetat med allt från projektledning, produktion, testning och industrialisering av
nya produkter till design av mikroelektronik och kvalitetsarbete mestadels för den
medicinska branschen, men även för Rymdindustrin. Från 2012 till idag har fokus
legat på leverantörskvalitet.

” Med över 30 år i halvledarbranschen ser jag stora likheter med mina tidigare
arbetsplatser och JonDeTech. Skillnaden är att organisationen är mindre, vilket
innebär större insikt och påverkans grad, vilket är bra. Jag är övertygad om att
jag kan bidra i arbetet med att ta JonDeTech’s igenom de utmaningar som ligger
framför oss tillsammans med mina nya kollegor. Jag ser verkligen fram mot att
starta denna resa.”

Anders har också en tidigare amatörmusikkarriär där han spelat klarinett i en
symfoniorkester och blåsorkester, en tid med resande som lärde honom att
uppskatta mötet med olika människor och kulturer. Detta intresse är något han
har tagit med sig i arbetet på alla affärsresor och i alla leverantörskontakter han
haft under sitt arbetsliv.

Hemma är det träkolseldade klotgrillar som tar upp den största tiden och Anders
har också lovat att ta upp sitt gamla cykelintresse genom att, som många andra
på kontoret, börja cykla till jobbet.

Välkommen Anders!

Fler nyheter