Tidigare nyheter

Om kemi, Schlötter och A5:or – ett samtal med ingenjörerna

10 maj, 2022

Nyligen publicerade JonDeTech en intervju med COO Leif Borg om utvecklingen för nano-sensorn (som du kan läsa HÄR). För att ge en lite mer fördjupad bild om det pågående arbetet och vad samarbetet med kemispecialisten Schlötter innebär kommer här ett samtal med några av de ansvariga ingenjörerna.  

När vi beslutade att gå över till ”full fabless”, där JonDeTech outsourcar hela produktionsprocessen men äger produktdesign och är kravställare, etablerade bolaget ett samarbetsavtal med kemispecialisten Schlötter. Formellt inleddes samarbetet i november förra året men det praktiska samarbetet kom i gång vid årsskiftet.

Ett kritiskt processteg i framtagandet av JonDeTechs sensorelement är att via olika kemikalier fylla de hål som skapas vid jonbestrålning och poretsning, med två olika metaller. I nära samarbete med JDT:s ingenjörer leder nu Schlötter arbetet att utveckla industriell sammansättning av kemikalier. Schlötter är en av de stora leverantörerna av kemikalier för PCB-industrin.

För att få veta mer om vad detta samarbete innebär och förstå lite mer av vad det inbegriper satt vi ner och samtalade med Leif Borg, COO och ingenjörerna Anne Willert, Peter Karlsson och Albin Gernandt.

    Anne Willert          Peter Karlsson       Albin Gernandt         Leif Borg                    

Kan ni kort beskriva fördelarna med samarbetet med Schlötter?

En av de viktigaste aspekterna med bytet till Schlötter var att vi gick från att ha kemikalieleverantörer till att få en samarbetspartner, säger Anne och fortsätter, dessutom är de en del av det starka nätverk kring VarioPrint där även Hofstetter ingår.

Det finns utmaningar i våra processer och vi söker efter industriellt gångbara lösningar. Schlötter hjälper oss med förslag baserat på deras långa erfarenhet inom kemikalieindustrin. I samarbetet med oss har Schlötter även etablerat vår pläteringsprocess hos sig, så utöver att komma med förslag kan de även köra interna tester. Det innebär att vi direkt utökat vår labbkapacitet och snabbare kan komma fram till svaren vi söker. En stor fördel är att deras kemikalier redan är industriellt testade i stora produktionslinor med väletablerade analysmetoder för att hålla baden i bra skick.

Så ni gör fortfarande en del av arbetet i Stockholm?

Under hela våren har det pågått en hel del förberedelsearbete inför etablering av den nya process-utrustningen. Pläteringen för A3 är utflyttad, men mellanformatet A5 körs fortsatt i Stockholm. A5 är lämpligt att jobba med för utveckling av vissa processer eftersom det är det minsta formatet som VarioPrint kan färdigställa i sitt reguljära flöde.

Vi driver utvecklingen av processen via A5 i ett tvärfunktionellt team med Schlötter och VarioPrint för att utvärdera bland annat industriellt etablerade kemikalier, nya panelhållare och olika förbehandlingar. Detta är några av de aktiviteter som skapades efter att flertalet risker identifierats under kartläggningen av Production Readiness under 2021. Det finns mycket vi kan lära oss genom flödet med A5 som är användbart vid uppstart av den nya pläteringsutrustningen där arbetet fortsätter och skalas upp till A3, säger Peter och Albin.

Även inom detta område har vi fått rannsaka oss själva och acceptera det faktum att inom vissa områden finns det relevant kunskap utanför huset. När vi behövde en ny provhållare för A5 gick den interna diskussionen att det skulle ta alldeles för lång tid att få fram, men ingenjörer hos vår samarbetspartner VarioPrint löste det på en väldigt kort tid och kunde dessutom förbättra den tänkta designen till panelhållaren för A3. Ett tydligt exempel på hur väl samarbetet fungerar, säger Peter.

Så samarbetena har hittat både nya lösningar och kortat ledtider?

Så är det absolut. Vi jobbar hela tiden med att utvärdera eller anpassa befintlig utrustning som våra partners anser vara branschstandard och är välbeprövade. Utöver framgången med panelhållaren har vi kunnat byta ut ett förbehandlingssteg som annars krävt inköp av en dyr maskin. Tidigare har denna förbehandling skett innan montering i panelhållaren, vilket medförde mer handpåläggning än med den nya metoden. Numera har processen förenklats genom att förbehandlingen integrerats i den serie bad med kemikalier som panelerna går genom i processflödet. Det fungerar bra, utan komplikationer och har dessutom fler fördelar än tidigare vägval, menar Albin.

Så hur ser status ut just nu?

I ett första skede med våra A5-paneler har vi valt att förenkla utvärdering av kvaliteten i olika delprocesser genom att integrera flera typer av teststrukturer i designen. Dessa strukturer avviker något från JIRS30-designen men ger viktiga svar i uppskalningsprocessen. De första provserier vi har gjort på A5 ser riktigt bra ut och vi har fått indikationer på att vi lyckats korta ner processtiden samtidigt som kvaliteten bibehållits, säger Peter.

Pläteringutrustningen startas upp inom några veckor. Vi har tyvärr drabbats av en del förseningar på grund av både komponentbrist och covid-frånvaro på nyckelpersoner, men i maj utökar vi det tvärfunktionella teamet som samlas hos Hofstetters dotterbolag SMF&More (där maskinen står) för uppstart och skarpa körningar. När Schlötter levererar kemikalier till den nya linan kommer deras långa erfarenhet fortsätta göra nytta och vi ser verkligen fram emot att se resultaten av det arbete som lagts ned under uppstartsfasen.

Fler nyheter