Tidigare nyheter

Pilotlinan etableras nu hos SMF&More

27 maj, 2022

Nyligen publicerade JonDeTech en intervju med Ingenjörerna på bolaget. I slutet av denna text nämnde vi att Pilotlinan för nanotrådsplätering snart kommer att startas upp. Efter att vi varit nere hos SMF&More under vecka 20 för att genomföra en första granskning och genomgång kan vi nu meddela att utrustningen står på plats.

Vi tar nu nästa steg för att etablera hela produktionsflödet i VarioPrints regi. Det beslut vi tog i höstas om att etablera en helt ny och industriellt designad pläteringslina kommer under maj månad att vara fullt genomförd.

När vi beslutade att investera i ny utrustning var utmaningen att på mycket kort tid kunna etablera denna i en anpassad miljö i anslutning till övriga delprocesser. Tack vare vårt nätverk i samarbetet med VarioPrint så kunde vi identifiera lämpliga lokaler hos Hofstetters dotterbolag SMF&More i Herrenberg, Tyskland.

Från vänster: Thomas Pliet/Utvecklingsingenjör Schlötter, Leif Borg/ COO JonDeTech, Remo Fischer/CTO Hofstetter, Peter Karlsson/Processingenjör JonDeTech, Timo Hörmann/COO SMF&More och Matthias Hampel/Key Account Manager Schlötter.

Anläggningen är en Pilotutrustning, det vill säga att det är en komplett produktionslina, men den har fler funktioner och möjligheter än vad vi kommer att behöva när samtliga processer är verifierade. Anläggningen är även förberedd för expansion där vi mycket enkelt kan komplettera med ytterligare 5 bad. Kapaciteten på den befintliga anläggningen är fullt tillräcklig för att hantera de initiala lanseringsvolymerna men kan snabbt tredubblas genom installation av de 5 extra baden.

 

Så hur ser status ut just nu?

Under vecka 20 kunde vi bekräfta att alla komponenter fanns på plats för att kunna färdigställa linan. Då anläggningen är modulbyggd och baserad på en mängd standardkomponenter i PCB-industrin så var det möjlig att designa och bygga denna på drygt 6 månader. I dessa tider med brist på tillgång på delar och resurser har det varit en stor utmaning att driva detta projekt. Som vi nämnt i tidigare kommunikation så har vi haft några förseningar mot den ursprungliga, och mycket ambitiösa, tidplanen att färdigställa utrustningen inom 4 månader. Men nu äntligen så är den på plats.

Installation av anläggning inklusive ventilation var klar under vecka 20 och rengöring (leaching) genomfördes under helgen. Under vecka 21 har vi fyllt upp baden med kemikalier och vi skall genomföra funktionstester för att säkerställa framför allt strömstyrning av pläteringen som är en vital del av processen.

Planen är att under vecka 22 processa de första skarpa panelerna med Metall A, det vill säga den första av två metaller som krävs för att kunna skapa vår unika IR sensor. Med skarpa paneler menar vi att vi har möjlighet att färdigställa en första serie av fullformatspaneler (A3) i VarioPrints flöde. När detta sker kommer vi att kunna utvärdera kvalitet och initiera testning och verifiering av produkt. Det är utfallen för dessa och kommande serier som kommer att ge oss svaren på när vi kan få fram fungerande sensorelement som uppfyller produktspecifikationen (d.v.s. working samples). Projekt-teamet hos SMF&More för att starta upp denna produktion kommer att bestå av ingenjörer från JonDeTech, SMF&More, VarioPrint, Schlötter och Hofstetter.

Fler nyheter