Tidigare nyheter

Pilotlinan uppstartad hos Hofstetter AG

13 juni, 2022

Den 27 maj publicerade JonDeTech att Pilotlinan för nanotrådsplätering stod på plats hos Hofstetters dotterbolag SMF&More. Vi kan nu meddela att vi genomfört funktionstester och processat de första panelerna med den första av de två metaller som krävs för att skapa vårt unika sensorelement.

Efter att installationen var klar vecka 20 genomfördes några kritiska justeringar vecka 21. Vi kunde under vecka 22 starta upp anläggningen med skarpa paneler. På plats fanns ingenjörer ifrån JonDeTech, Schlötter samt Hofstetter.

  • Utifrån de tester vi under våren utfört i A5-format kunde vi som planerat starta upp A3-formatet i Pilotlinan med goda förutsättningar. A3-format är standardstorlek inom PCB-industrin.
  • Resultatmässigt så ser det lovande ut. En fungerande produktionsprocess där vi visuellt kan se en hög uniformitet över panelen.
  • Processtyrningen fungerade bra och där har vi framöver långt fler tekniska möjligheter till finjustering än vi tidigare haft i den egenutvecklade maskinen.
  • Operativt kommer ansvaret initialt delas mellan JonDeTech och SMF&More, där JonDeTech nu lägger mycket fokus på att träna lokal personal inom SMF&More för att de sedan i egen regi ska kunna hantera alla operativa delar.

Hur ser status ut just nu?

Under vecka 23 färdigställdes den första serien om 12 paneler. Dessa skickas nu ner till VarioPrint så att de kan förberedas för den andra metallen som ingår i processen, Metall B.

Parallellt så arbetar Schlötter nu med att utvärdera lämplig justering av recept för Metall B. Planen är att de skall vara redo att tillsammans med JonDeTech, SMF&More och VarioPrint starta upp plätering med det justerade receptet under vecka 25–26.

Under vecka 22 var vi nere hos VarioPrint och diskuterade hur planen ska se ut framåt. Med den goda progress vi nu har i båda panelformaten (A5/A3) så kommer vi att frekvent starta upp nya paneler för att påbörja den finjustering av receptparametrar som behövs då vi etablerar oss i ny utrustning.

När initial justering är genomförd och vi börjar få ut fungerande sensorelement (Working Samples) kommer kvalificering påbörjas.

Fler nyheter