Tidigare nyheter

Sommarbrev från VD

10 juli, 2019

Hej! 

Här kommer en sommarhälsning där jag också vill passa på att önska dig en riktigt glad och skön sommar. Vi på JonDeTech har haft ett intensivt år sedan börsintroduktionen i fjol. Ett år med hårt arbete har mynnat ut i att vi nu har byggt en stor del av vår kommersiella grund, där såväl tillverkning som administration är på plats. En viktig milstolpe var när vi nyligen kunde presentera en tillverkningskapacitet på sju miljoner sensorer, med mål om att inom kort kunna åtminstone tiofaldiga den produktionen. Detta gör att vi nu enkelt kan skala upp verksamheten och börja leverera stora volymer. Inte minst indikerar globala trender på att man i allt större utsträckning använder sensorer i högvolymsbranscher som exempelvis konsumentelektronikbranschen med funktioner som passar vår unika sensor. JonDeTech står således idag på en mycket stabil grund och vi ser framtiden an med stor tillförsikt! 

Mycket av det arbete vi gjort det senaste året har lagt grunden till många av de delar som nu allt mer börjar falla på plats och som medför att vi nu står väl rustade för en spännande höst. Målet med nyemissionen förra året var att få igång vår högvolymsproduktion. Att vi nu har klarat av att producera sensorer hos en högvolymstillverkare är en viktig milstolpe. Just nu pågår arbetet med att trimma in fler tillverkare för att vi framöver ska kunna skala upp och skala ner vår produktion i takt med efterfrågan. Vi arbetar för närvarande med att ha en kapacitet för årsvolymer på 100-tals miljoner sensorer. När vi kan det är vi väl positionerade för att bearbeta stora kunder inom konsumentelektronik- och IoT- marknaderna de kommande 5 till 10 åren. 

Redan nu har våra utvecklingsprojekt börjat ge avkastning. Ett exempel är projektet med ShortLink, som vi kommunicerade i början av sommaren. Vårt applikationsteam arbetar för fullt med att hitta lösningar i pågående projekt. Utvecklingscyklerna i våra projekt är 6 till 12 månader, där varje applikation än så länge är unik. Men för varje projekt vi arbetar med, lär vi oss hur vi kan öka takten i utvecklingsprocesserna och hitta synergierna i vårt arbete. 

Nya patent och patentansökningar för pågående projekt har och kommer att öka vår IP ytterligare. Att bygga en stark patentportfölj ser vi som en viktig framgångsfaktor. 

Det är mycket som händer hos oss på JonDeTech och ibland ser vi inte värdet av alla de genombrott vi har nästan dagligdags. Nyhetsvärderingen görs ofta utifrån om det är stort nog för att bli ett pressmeddelande eller ej. Men vi inser att det finns mycket annat att berätta om. Information som vi ska bli bättre på att dela med oss av till er. 

För att kunna följa oss och alltid vara uppdaterad på JonDeTech och vår bransch, gå in och prenumerera på våra inlägg och nyheter HÄR. Då är du säker på att du har den senaste informationen först. 

Sist men absolut inte minst vill vi alla på JonDeTech tacka Dig! Som investerare har du varit en av de viktigaste grundstenarna till att vi lyckats komma så långt som vi har gjort. TACK! 

Jag ser fram mot en fortsatt händelserik sommar och en spännande höst tillsammans med dig. 

Med vänliga hälsningar 

Per Lindeberg, vd 

Fler nyheter