Produkter

JonDeTech är ett sensorteknologibolag som erbjuder ett utbud av produkter och lösningar för olika applikationer

  • JIRS10: Ett IR-sensorelement baserat på kisel, som är en pålitlig sensor för temperaturmätningar.
  • JIRS30: Världens tunnaste IR-sensorelement i plast som mäter både temperatur och värmeflöde. Detta är unikt då det skiljer sig från traditionella kiselsensorer.
  • JIRS40: En färdigpaketerad kiselbaserad produkt för användare som behöver en komplett lösning.

För att underlätta för kunder erbjuder JonDeTech även:

  • Utvärderingskit: Dessa kit gör det enkelt för kunder att testa, verifiera och utvärdera sensorernas funktionalitet.
  • Mjukvara: JonDeTech tillhandahåller mjukvara som hjälper kunder att tolka sensordata och integrera både hård- och mjukvaran i sina egna produkter som utnyttjar sensorelementens förmågor.

Vad är en IR-sensor?

Ett IR-sensorelement är en elektronisk komponent som reagerar på infraröd strålning som det mänskliga ögat inte kan upptäcka. Dessa sensorelement används främst i produkter och applikationer
som kräver detektering av värmestrålning, till exempel för temperaturmätning, men de kan även användas för att detektera värmeflöden och gaser.

Värmeflödesmätning

JIRS30 kan även mäta värmeflöde, vilket är den energi som strömmar genom en viss yta per tidsenhet. Exempel på tillämpningsområde för värmeflödesmätning är värmereglering i fastigheter, vilket med denna teknologi kan göras mer exakt och energieffektiv.

Ett annat tillämpningsområde är kontaktbaserad temperaturmätning på människor. Kroppstemperaturen är (tillsammans med pulsfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck) en viktig biometrisk markör, som gör det möjligt att tidigt upptäcka olika sorters hälsoförändringar samt utgör ett viktigt verktyg i till exempel hormonfri fertilitetsplanering, och kan vara användbart inom gruvindustrin och för brandmän som arbetar i farliga miljöer. Kroppstemperaturen kan beräknas genom att mäta det värmeflöde som strålar ut genom huden, till exempel genom smarta plåster.

JIRS30 uppbyggnad och möjligheter illustreras i följande video.