Applikationer

Applikationer

Applikationsområdena för IR-sensorer är många, men de applikatoner som passar bäst för JonDeTechs sensorer är framförallt där det krävs designflexibilitet på grund av utrymmesbrist samt mycket höga volymer, exempelvis i integrationer i smarta enheter där tidigare generationer av IR-sensorer är för stora, för bräckliga eller för långsamma.

När sensorn är monterad på en flexibel PCB kan den monteras eller limmas på de flesta ytmaterial. Sensorn är robust och kan användas utan skyddshölje. Med korrekt design kan den monteras direkt på väggar eller limmas på maskindelar etcetera.

Användningsområden:

Närvaro- och frånvarodetektering: Bärbara datorer
JonDeTechs IR-sensor fungerar perfekt i en närvaro- och frånvaroapplikation. På grund av dess egenskaper kan den användas ”naken” utan inkapsling, vilket gör att den passar in i även de smalaste ramarna. Genom att kombinera kombinera flexibiliteten som en ”naken” sensor ger tillsammans med en internt utvecklad drivrutin – använder en icke-kalibrerad IR-signal för att upptäcka närvaro och frånvaro – blir denna lösning extremt kostnads- och storlekseffektiv.

Kontaktlös tempmätning

JonDeTechs IR-sensor har förmågan att mäta temperatur på en yta utan att vara i direkt kontakt med föremålet. Detta möjliggör en snabb och exakt mätning i produkter som t.ex. örontermometrar, små handhållna enheter såsom mobiltelefoner och temperaturövervakning i byggnader och kontor.

Temperaturövervakning inuti produkter
JonDeTech IR-sensor är väldigt tunn och robust, vilket möjliggör användning utan inkapsling inuti produkter för att mäta och övervaka temperatur på, till exempel höljen, batterier eller annan värmekänslig elektronik.

Övervakning av bilvärme
Inom kort kommer det förmodligen att finnas en öppning inom fordonsindustrin för  närvarodetektion, på grund av den potentiella nya reglering som kommer att göra närvarodetektering av barn, obligatoriskt i alla nya fordon i Europa och USA.

Kontaktlös temperaturmätning – Komforttemperatur
Idag mäter vi lufttemperatur, men luften värms upp av föremålen i den. Genom att mäta ”komforttemperaturen” – med strålning från väggar, skrivbord och andra föremål, när vi mäter temperaturen, kan vi bättre förutsäga om temperaturen i ett område kommer att stiga eller sjunka innan den gör det. Denna applikation kan användas i IoT- och fordonsapplikationer samt i mobiltelefoner.