JIRS30

Under drygt ett decennium har JonDeTech forskat fram en termopil IR sensor baserad på nanoteknologi. Nanoteknologin har möjliggjort en vertikal konfiguration av sensorn, istället för den traditionella horisontella konstruktionen.

Under drygt ett decennium har JonDeTech forskat fram en termopil IR sensor baserad på nanoteknologi. Nanoteknologin har möjliggjort en vertikal konfiguration av sensorn, istället för den traditionella horisontella konstruktionen.

Fördelarna med en vertikal struktur är att den varma och kalla ytan i sensorn är separerade från varandra då de ligger på fram- respektive baksidan av sensorn, därmed kan man använda hela den aktiva varma ytan till detektion. Den vertikala konfigurationen ger även möjlighet att använda sig av direkt kontakt med sensorn, vilket tidigare inte varit möjligt. Konfigurationen möjliggör inte bara mätning av temperatur, utan även av värmeflöden.

Sensorn genererar en direkt, proportionell spänning när den utsätts för infraröd strålning. Sensorn registrerar våglängder från 250 nm – 22,5 μm, det vill säga visuellt ljus upp till det mellersta infraröda området. 
 
Trots den vertikala konfigurationen mäter sensorn endast 0,17 millimeter i höjd och är tillverkad till största del av plast. Detta gör sensorn robust och kan användas “naket” – helt utan skyddande hölje, som konventionella sensorer behöver. Detta ger nya möjligheter vid applikationsdesignen, vilket kan komma att omdefiniera dagens syn på hur man använder sensorer i en rad olika lösningar. Idén med ett naket sensorelement kan göra lösningen både mer kostnads- och yteffektiv.
.

JIRS30 - viktiga funktioner

  • Utvecklad för att passa in – Sensorns tjocklek är endast 0,17 millimeter, den är robust och böjbar och kan tillverkas i valfri form.
  • Lätt att montera – Sensorerna kan ytmonteras på de flesta kretskort.
  • Multimätningar – Sensorn kan användas för att mäta både värmestrålning, men den kan även mäta värmeflöde (flux).
  • Matris formationer – sensorer kan tack var den kvadratiska formen, enkelt monteras sida vid sida på ett kretskort för att skapa större övervakningsområde med matrisfunktioner.
  • Passiv – sensorn genererar en liten ström när den exponeras för IR strålning och drar ingen ström.