Styrelse

Michael Olsson Styrelseordförande

Michael Olsson (född 1972) är verksam som arbetande styrelseordförande i Bolaget sedan 2014, samt styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning: Business and Economics, IHM Business School

Andra pågående uppdrag: O&G Holding AB, O&G Innovation AB, Chromafora AB, JonDeTech Licensing AB, JonDeTech Sensors AB
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):  O&G Licensing AB, O&G Research & Development AB
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: 
NEJ
Oberoende till större ägare: NEJ

Aktieinnehav i Bolaget: 3 997 240 (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Bengt Linblad Styrelseledamot

Bengt Lindblad (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Universitet.

Övriga pågående uppdrag
Alfa Kraft Fonder AB Styrelseledamot/Verkställande direktör, Kostcoachen Sverige AB Styrelseordförande, JEBEL Investment AB Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseledamot, JonDeTech Licensing AB Styrelseledamot, Fastighetsräntefonden Tessin AB Styrelseledamot/Verkställande direktör
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren) 
Alfa Kraft AB Styrelseledamot, Alfta Kraft Fonder AB Styrelseordförande, Golden Oak Invest AB Styrelseledamot, Alfa Kraft AB Verkställande direktör, Malte Månson Holdong AB (publ) Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseordförande

Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA

Aktieinnehav i Bolaget: 1 350 000 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Mikael Lindeberg Styrelseledamot

Mikael Lindeberg (född 1972) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2014.
Utbildning: Ph.D., Materials Science, Uppsala Universitet och Engineering Physics in Materials Science, Uppsala Universitet.Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste 5 åren): -
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Nej
Oberoende till större ägare: Nej 

Aktieinnehav i Bolaget: 
2 488 000
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Magnus Eneström Styrelseledamot

Magnus Eneström (född 1967) är verksam som styrelseledamot i bolaget sedan 2019.
Utbildning: KTH, Msc MEAndra pågående uppdrag: Ordförande och ägare Topick AB, Ordförande och ägare Erwator AB, Ordförande och MAQ AB, Ordförande Göranssonska skog AB, Ordförande Broene AB, Ledamot Neque AB, Ledamot Graphmatech AB, Ledamot Electrofoil AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Affärsansvarig Berotec AB Stockholm
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA
Aktieinnehav i bolaget: 110 000 aktier (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 

Johan Lodenius Styrelseledamot

Johan Lodenius (född 1963) är verksam som styrelseledamot i bolaget sedan 2018.
Utbildning: Bachelor of Science från Lunds Tekniska Högskola

Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
CMO Mediatek
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA
Aktieinnehav i Bolaget: 0
Teckningsoptionsinnehav: 75 000 

Revisor

Per Andersson Revisor

PwC Sverige är sedan 2015 JonDeTechs revisor.