Styrelse

Katarina Bonde Styrelseordförande

Katarina Bonde (född 1958) är verksam som styrelseordförande i Bolaget sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH
Andra pågående uppdrag: Mycronic AB, Stillfront AB, Opus Group AB, Mentimeter AB, Reason Studios AB, Flatfrog Laboratories
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande Opus Group AB, Imint Intelligence, Aptilo Networks,  styrelseledamot Micro Systemation AB, Nordax Bank AB, Sjätte AP-fonden, Avega Group AB, Kungliga Operan.
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA
Aktieinnehav i Bolaget:  0
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 75 000

Bengt Linblad Styrelseledamot

Bengt Lindblad (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Universitet.
Övriga pågående uppdrag: Alfa Kraft Fonder AB Styrelseledamot/Verkställande direktör, Kostcoachen Sverige AB Styrelseordförande, JEBEL Investment AB Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseledamot, JonDeTech Licensing AB Styrelseledamot, Fastighetsräntefonden Tessin AB Styrelseledamot/Verkställande direktör
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Alfa Kraft AB Styrelseledamot, Alfta Kraft Fonder AB Styrelseordförande, Golden Oak Invest AB Styrelseledamot, Alfa Kraft AB Verkställande direktör, Malte Månson Holdong AB (publ) Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseordförande
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA
Aktieinnehav i Bolaget: 255 733 (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Magnus Eneström Styrelseledamot

Magnus Eneström (född 1967) är verksam som styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

Utbildning: KTH, Msc ME
Andra pågående uppdrag: Ordförande och ägare Topick AB, Ordförande och ägare Erwator AB, Ordförande och MAQ AB, Ordförande Göranssonska skog AB, Ordförande Broene AB, Ledamot Neque AB, Ledamot Graphmatech AB, Ledamot Electrofoil AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Affärsansvarig Berotec AB Stockholm
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA
Aktieinnehav i bolaget: 110 000 aktier (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 

Dave Wu Styrelseledamot

Dave Wu (född 1969) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2020.

Utbildning: MBA UC Berkeley
Övriga pågående uppdrag:  Managing Director, Jiuyou Capital International PTE; Chairman of Board, Unicorn Capital Group; Chairman of Board, Asia Perspective.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Managing Director, Jiuyou Capital International PTE; Chairman of Board, Unicorn Capital Group; Chairman of Board, Asia Perspective.
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: Nej
Oberoende till större ägare: Nej
Aktieinnehav i Bolaget:  1 750 000
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Revisor

Per Andersson Revisor

PwC Sverige är sedan 2015 JonDeTechs revisor.