Styrelse

Jan Johannesson Styrelseordförande

Jan Johannesson (född 1969) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjör (MSc EE) LTH, EFL's styrelseprogram.               
Andra pågående uppdrag: Fidesmo AB, NordAmps AB, Audiodo AB, Kyrkbackens Hamn AB, NYN Consulting AB.
Tidigare uppdrag: Fingerprint Cards AB.
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Via hustru Kajsa Johannesson: 10 000.
Via bolag NYN Consulting AB: 939 980.
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 30 000 Serie 2021:A , 31 250 Serie 2021:B,   886 648 TO2, 886 648 TO3.

 

Bengt Lindblad Styrelseledamot

Bengt Lindblad (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Universitet.
Andra pågående uppdrag: Alfa Kraft Fonder AB Styrelseledamot/Verkställande direktör, Kostcoachen Sverige AB Styrelseordförande, JEBEL Investment AB Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseledamot, JonDeTech Licensing AB Styrelseledamot, Fastighetsräntefonden Tessin AB Styrelseledamot/Verkställande direktör.
Tidigare uppdrag: Alfa Kraft AB Styrelseledamot, Alfta Kraft Fonder AB Styrelseordförande, Golden Oak Invest AB Styrelseledamot, Alfa Kraft AB Verkställande direktör, Malte Månson Holdong AB (publ) Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseordförande.
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 3 257 687 (via bolag och företagsägd kapitalförsäkring).
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0 (via bolag och företagsägd kapitalförsäkring).

Magnus Eneström Styrelseledamot

Magnus Eneström (född 1967) är verksam som styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

Utbildning: KTH, Msc ME.
Andra pågående uppdrag: Verksam i Topick AB, MAQ AB, Erwator AB, Neque AB, Göransonska skog AB, Broene AB, Mantaray hydrofoils AB och Stiftelsen Albert och Annas minne.
Tidigare uppdrag: Affärsansvarig Berotec AB Stockholm.
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 1 209 999.
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 999 999 TO2, 999 999 TO3.

Dave Wu Styrelseledamot

Dave Wu (född 1969) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2020.

Utbildning: MBA UC Berkeley.
Andra pågående uppdrag:  Managing Director, Jiuyou Capital International PTE; Chairman of Board, Unicorn Capital Group; Chairman of Board, Asia Perspective.
Tidigare uppdrag: Managing Director, Jiuyou Capital International PTE; Chairman of Board, Unicorn Capital Group; Chairman of Board, Asia Perspective.
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Nej
Oberoende till större ägare: Nej
Ägande genom bolag Novel Unicorn: 8 000 000.
Ägande genom bolag Wiser Unicorn: 52 211 642.
Personligt ägande: Inget.
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 52 211 642 TO2, 52 211 642 TO3.

Karl Lundahl Styrelseledamot

Karl Lundahl (född 1977) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2022.

Utbildning: Civilingenjör, kemiteknik, Chalmers.
Andra pågående uppdrag: VP Product Management and Industrialization, Smoltek Semi AB.
Tidigare uppdrag: JonDeTech Sensors (konsult), Chalmers Industriteknik, Fingerprint Cards AB.
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 0.
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0.

Revisor

Per Andersson Revisor

PwC Sverige är sedan 2015 JonDeTechs revisor.