Styrelse

Jan Johannesson Styrelseordförande

Jan Johannesson (född 1969) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjör (MSc EE) LTH, EFL's styrelseprogram               
Andra pågående uppdrag: Fidesmo AB, NordAmps AB, Audiodo AB, Kyrkbackens Hamn AB, NYN Consulting AB.
Tidigare uppdrag: Fingerprint Cards AB
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget:  63 332 (inkl. närståendes innehav).
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 61 250 (inkl. närståendes innehav).

Bengt Lindblad Styrelseledamot

Bengt Lindblad (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Universitet.
Andra pågående uppdrag: Alfa Kraft Fonder AB Styrelseledamot/Verkställande direktör, Kostcoachen Sverige AB Styrelseordförande, JEBEL Investment AB Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseledamot, JonDeTech Licensing AB Styrelseledamot, Fastighetsräntefonden Tessin AB Styrelseledamot/Verkställande direktör
Tidigare uppdrag: Alfa Kraft AB Styrelseledamot, Alfta Kraft Fonder AB Styrelseordförande, Golden Oak Invest AB Styrelseledamot, Alfa Kraft AB Verkställande direktör, Malte Månson Holdong AB (publ) Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseordförande
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 3 257 687 (via bolag och företagsägd kapitalförsäkring)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0 (via bolag och företagsägd kapitalförsäkring)

Magnus Eneström Styrelseledamot

Magnus Eneström (född 1967) är verksam som styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

Utbildning: KTH, Msc ME
Andra pågående uppdrag: Verksam i Topick AB, MAQ AB, Erwator AB, Neque AB, Göransonska skog AB, Broene AB, Mantaray hydrofoils AB och Stiftelsen Albert och Annas minne.
Tidigare uppdrag: Affärsansvarig Berotec AB Stockholm
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i bolaget: 210 000 aktier (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0 (via bolag)

Dave Wu Styrelseledamot

Dave Wu (född 1969) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2020.

Utbildning: MBA UC Berkeley
Andra pågående uppdrag:  Managing Director, Jiuyou Capital International PTE; Chairman of Board, Unicorn Capital Group; Chairman of Board, Asia Perspective.
Tidigare uppdrag: Managing Director, Jiuyou Capital International PTE; Chairman of Board, Unicorn Capital Group; Chairman of Board, Asia Perspective.
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Nej
Oberoende till större ägare: Nej
Aktieinnehav i Bolaget:  8 771 000 (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Karl Lundahl Styrelseledamot

Karl Lundahl (född 1977) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2022.

Utbildning: Civilingenjör, kemiteknik, Chalmers
Andra pågående uppdrag: VP Product Management and Industrialization, Smoltek Semi AB
Tidigare uppdrag: JonDeTech Sensors (konsult), Chalmers Industriteknik, Fingerprint Cards AB
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Ja
Oberoende till större ägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: 0
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Revisor

Per Andersson Revisor

PwC Sverige är sedan 2015 JonDeTechs revisor.