Presentationer

Stora Aktiedagen Stockholm 29 november 2023
JonDeTech Sensors - Aktiedagen Stockholm 12 september 2022
JonDeTechs presentation på småbolagsdagarna den 15 juni, 2022
Intervju med VD Dean Tosic på Redeye Growth Day 2022
VD Dean Tosic presenterar bolaget på Redeye Growth Day 2022
Aktiedagen Göteborg 16 maj 2022