Bolaget

I en värld där elektricitet är en knapp resurs, och batteridrivna produkter är en nödvändighet idag för att vi ska klara våra liv, behöver vi hitta nya lösningar för att effektivisera batterianvändningen och hitta nya hållbara sätt att ladda dem.

JonDeTech är ett sensorteknologibolag som utvecklar produkter baserat på nanoteknologi, med målet att öka energieffektivisering och säkerheten kring elektronik i samhället. 

Med vår världsledande kunskap inom nanoteknologi och en stor förståelse för våra kunders behov strävar vi efter att överträffa de existerande marknadsförväntningarna för vad en IR sensor kan göra. Genom innovation och nya applikationer vill vi göra världen lite enklare, tryggare och en grönare plats att leva i. Med ett starkt utvecklingsteam har vi ett applikationsfält som spänner från befintliga närvaro/frånvaro lösningar till forskning kring framtida applikationer inom alstring av elektricitet från exempelvis kroppsvärme.  

Våra värderingar grundar sig i forskning, innovation, arv, teknologi och social medvetenhet för att bidra till att jorden blir en bättre plats att leva på.