Wake on approach-sensor

Med JonDeTechs Wake on approach-sensor kan tillverkare av batteridriven konsumentelektronik och IoT-produkter bättre optimera batterianvändningen i dem. Genom sensorn kan såväl batteriets stand-by tid som batteriets livstid förlängas.

Wake on approach är en marknadsanpassad variant av JonDeTechs närvaro- och frånvarodetekteringsapplikation som tidigare testats i laptops. Applikationen, som bygger på JonDeTechs IR sensorelement JIRS30, syftar till att minska användandet av energikrävande funktioner i batteridrivna produkter som exempelvis skärmen i laptops och på mobiltelefoner.

Hårdvaran bygger på en patentsökt okalibrerad sensorlösning bestående av ett minimalt antal komponenter, vilket gör den mycket kostnadseffektiv. Lösningen i sig är mycket energisnål och kan därför vara aktiv och väcka upp mer energikrävande funktioner i produkten när de behöver användas. Genom att använda Wake on approach-sensorn kan tillverkare reducera batterikonsumtionen i sina produkter, vilket optimerar användningen av batteriets driftstid och livslängd. I en förlängning leder detta till ett minskat råvarubehov och kan därför bidra till ett mer hållbart samhälle.

Mjukvaran i applikationen är utvecklad av JonDeTechs applikationsingenjörer och kan anpassas till olika produkter. Det första projektet är utvecklat tillsammans med det kinesiska bolaget OFILM, för att passa i deras biometriska passersystem. Sensorn reagerar på människor som närmar sig från två meters avstånd och startar då den biometriska sensorn för avläsning. När personen passerat eller går ifrån systemet stänger Wake on approach av de större systemen för att spara på batterierna.