Marknader

Marknader

På en marknad som definieras av 5G med extrem bandbredd, IoT applikationer drivna av AI kommer det potentiella informationsflödet som vi behöver processa att öka dramatiskt. För att vi ska kunna samla in den önskade informationen, kommer sensorer att vara en nyckelkomponent. 

JonDeTech arbetar med energieffektiviserings- och säkerhetsapplikationer inom marknaderna för konsumentelektronik och IoT-lösningar. Målgruppen är primärt applikationsdesigners som kräver kostnads- och yteffektiva lösningar i mycket stora volymer inom närvaro/frånvaro detektering, komforttemperaturmätningar eller överhettningslarm. 

En trend bland de stora konsumentelektronikföretagen är att hitta en applikation som kan minska batterianvändningen genom att släcka ner skärmen så fort någon går från den och slå på den igen när någon återigen är framför den. Givet att skärmen drar 50 procent av batteriet, så är varje stund skärmen är släckt en vinst för det hållbara samhället. Enligt Gartner är marknaden för skärmprodukter (mobiltelefoner, laptops och surfplattor) en stabil marknad med en årlig produktion på cirka 2.1 miljarder enheter för de kommande åren.