Nyheter

Pressmeddelande
24 maj, 2023

Nordic Growth Opportunities 1 begär teckning av aktier i JonDeTech

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren") begärt teckning av aktier i Bolaget i enlighet med det finansieringsavtal som JonDeTech offentliggjorde genom pressmeddelande...

Pressmeddelande
24 maj, 2023

JonDeTech har erhållit den första tranchen från Nordic Growth Opportunities 1

Den 29 april, 2023, ingick JonDeTech Sensors AB ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1. Finansieringslösningen utgör en kreditram om 23,21 MSEK, fördelat i tretton trancher, där JonDeTech utöver tre obligatoriska trancher under en p...

Pressmeddelande
23 maj, 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Pressmeddelande
23 maj, 2023

JonDeTech Sensors flyttar årsstämman

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har beslutat att flytta fram årsstämman till den 28 juni 2023, tidigare kommunicerat datum för årsstämman var den 25 maj 2023.

Pressmeddelande
4 maj, 2023

JonDeTech genomför de första kundleveranserna av JIRS30

Efter avslutade mätningar och analyser av de fullskaliga panelerna som JonDeTech fick från produktionsflödet den 20 april 2023, finns nu tillräcklig volym av fungerande sensorelement för att ta nästa steg på vägen mot kommersiella leveranser. En del ...

Pressmeddelande
29 april, 2023

JonDeTech Sensors ingår ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1 på upp till 23,21 MSEK

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har ingått ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren"). Finansieringslösningen utgör en kreditram och innebär att Bolaget under en 24-månadersperiod kan nyttja up...

Pressmeddelande
20 april, 2023

JonDeTechs outsourcade produktionsflöde levererar nu fullskaliga paneler med JIRS30 sensorelement- ett viktigt steg på vägen mot Engineering Samples

Sedan JonDeTech erhöll Working Samples av nanosensorelementet JIRS30 den 11 november 2022 har allt fokus legat på nästa steg i utvecklingen, Engineering Samples. För att nå dit krävs repeterbarhet i det slutgiltiga produktionsflödet för högvolymstill...

Pressmeddelande
12 april, 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Pressmeddelande
12 april, 2023

JONDETECH SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN OCH PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har beslutat senarelägga Bolagets årsstämma, från den 4 maj 2023 till den 25 maj 2023. Publicering av årsredovisningen för 2022 senareläggs till den 4 maj 2023. En kallelse till årsstämman den 25 ma...

Pressmeddelande
28 mars, 2023

Nyhetsbrev - Mars 2023

I våra nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år ger vi en sammanfattning av de senaste händelserna och framstegen i JonDeTech. Målsättningen är att du som läsare ska få en bättre helhetsbild av läget, och binder ihop de pressreleaser och andra nyhe...

Pressmeddelande
2 mars, 2023

Den taiwanesiska samarbetspartnern driver ASIC-utvecklingen vidare, beställer nu ytterligare sensorelement av modell JIRS10

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensorlösning baserat på en integrerad krets, en så kallad ASIC. Som ett steg ...

Pressmeddelande
17 februari, 2023

Teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades till cirka 54,7 procent och JonDeTech Sensors AB (publ) tillförs cirka 13,4 MSEK

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 31 795 039 Teckningsopti...

Pressmeddelande
13 februari, 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 mars 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45...

Pressmeddelande
13 februari, 2023

JonDeTech erhåller en andra design win och ny order avseende JIRS40 från kinesiska Yoyon

JonDeTech har fått erhållit ytterligare en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Även denna design win är avsedd för användning inom smarta lå...

Pressmeddelande
13 februari, 2023

JONDETECH FÖRESLÅR EN RIKTAD EMISSION OM CIRKA 3 MSEK TILL WISER UNICORN LIMITED TILL EN TECKNINGSKURS OM 0,65 SEK

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om cirka 3 MSEK till Wiser Unicorn Limited ("Riktad Emission"). Teckningskursen är faststä...

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.