Nyheter

Pressmeddelande
15 september, 2023

Nyhetsbrev - September 2023

I detta nyhetsbrev vill vi ge en helhetsbild av var JonDeTech står idag och vad planerna är framöver.

Pressmeddelande
13 september, 2023

JonDeTech och Nordic Growth Opportunities 1 har kommit överens om att avsluta det tidigare tillkännagivna finansieringsavtalet.

Nordic Growth Opportunities 1 har därutöver accepterat att delta och delvis garantera den kommande företrädesemissionen.

Pressmeddelande
8 augusti, 2023

JonDeTech har erhållit den tredje tranchen från Nordic Growth Opportunities 1

Den 29 april, 2023, ingick JonDeTech Sensors AB ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1. Finansieringslösningen utgör en kreditram om 23,21 MSEK, fördelat i tretton trancher, där JonDeTech under en period om maximalt 24 månader kan u...

Pressmeddelande
4 augusti, 2023

JonDeTech Sensors AB ingår tilläggsavtal till finansieringsavtalet med Nordic Growth Opportunities 1 och säkrar fortsatt tillgång till finansiering

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag ingått ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") till finansieringsavtalet med Growth Opportunities 1 ("Investeraren") som offentliggjordes den 29 april 2023. Som ett resultat av Tilläggs...

Pressmeddelande
4 augusti, 2023

JonDeTech beslutar om riktad emission till Nordic Growth Opportunities 1

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 28 juni 2023, beslutat om en riktad emission av aktier till Nordic Growth Opportunities 1...

Pressmeddelande
30 juli, 2023

JonDeTech beslutar om riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 28 juni 2023, beslutat om två riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1 ("Inv...

Pressmeddelande
24 juli, 2023

JonDeTech beslutar om riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 28 juni 2023, beslutat om tre riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1 ("Inv...

Pressmeddelande
24 juli, 2023

JonDeTech har tillsammans med sin taiwanesiska partner slutfört Engineering Samples av ASIC baserat på JIRS10

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensorlösning baserat på en integrerad krets, en så kallad ASIC. Samarbetspart...

Pressmeddelande
10 juli, 2023

JonDeTech beslutar om riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 28 juni 2023, beslutat om fem (5) riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1 (...

Pressmeddelande
3 juli, 2023

JonDeTechs CFO lämnar bolaget

Mot bakgrund av utmanande omvärldsförhållanden, har JonDeTech de senaste kvartalen jobbat intensivt med fokusering av verksamheten och reduktion av kostnadsnivå. Bolagets CFO Erik Mossakowski har spelat en nyckelroll i detta arbete. För att möjliggör...

Pressmeddelande
22 juni, 2023

JonDeTech har erhållit den andra tranchen från Nordic Growth Opportunities 1

Den 29 april, 2023, ingick JonDeTech Sensors AB ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1. Finansieringslösningen utgör en kreditram om 23,21 MSEK, fördelat i tretton trancher, där JonDeTech utöver tre obligatoriska trancher under en p...

Pressmeddelande
22 juni, 2023

JonDeTech och schweiziska Varioprint förlänger samarbetsavtal

Den 30 september, 2021, ingick JonDeTech och Varioprint ett utvecklingsavtal avseende JonDeTechs sensorelement JIRS30. För att kunna arbeta vidare med utveckling av bolaget teknologi, färdigställa kvalificering av JIRS30 samt skapa förutsättningar fö...

Pressmeddelande
16 juni, 2023

JonDeTech beslutar om riktade emissioner till Nordic Growth Opportunities 1

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av extra bolagsstämman den 16 november 2022, beslutat om åtta (8) riktade emissioner till Nordic Growth Opport...

Pressmeddelande
9 juni, 2023

Nyhetsbrev - Juni 2023

I mars månads nyhetsbrev fokuserade vi på att berätta om det säljarbete som påbörjats samt kostnadsoptimering i verksamheten. Idag har vi kommit en bra bit på vägen och det händer mycket positivt inom sälj och marknad. Vi har börjat produktion av ful...

Pressmeddelande
7 juni, 2023

JonDeTech har lanserat ett Evaluation kit baserat på sensorelementet JIRS30

När JonDeTech i november fick de första fungerande sensorelementen från den outsourcade produktionen påbörjades arbetet med att ta fram både ett Evaluation kit (EVK) och ett demonstratorkort. Dessa produkter kommer att utgöra viktiga delar i bolagets...

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.