Finansiell kalender

februari 19 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 19 2021
Publicering av årsredovisning 2020

Publiceras senast den 19 april

maj 04 2021
Delårsrapport Q1 2021
Årsstämma 2021
augusti 10 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 02 2021
Delårsrapport Q3 2021