Finansiell kalender

april 16 2020
Presentation på Digital Investor Forum

Kl 15-17. Läs mer här

maj 20 2020
Delårsrapport Q1 2020
maj 26 2020
Årsstämma
augusti 25 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 19 2020
Delårsrapport Q3 2020