Finansiell kalender

februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
maj 04 2022
Delårsrapport Q1 2022
augusti 10 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 02 2022
Delårsrapport Q3 2022