Finansiell kalender

 

Bokslutskommuniké 2023: 21 februari 2024

Årsredovisning 2023: 3 april 2024

Delårsrapport Q1 2024: 26 april 2024

Årsstämma 2024: 3 maj 2024

Delårsrapport Q2 2024: 14 augusti 2024

Delårsrapport Q3 2024: 25 oktober 2024

Bokslutskommuniké 2024: 24 februari 2025