Finansiell kalender

november 02 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 21 2023
Bokslutskommuniké 2023
maj 04 2023
Delårsrapport Q1 2023
Årsstämma