Extra bolagsstämma oktober 2023

Aktieägarna i JonDeTech Sensors kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 oktober 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Extra bolagsstämma 16 oktober 2023

Kallelse till extra bolagsstämma