Stockholm 18 december, 2019 

JULBREV FRÅN VD PER LINDEBERG
När vi nu med stormsteg närmar oss juletider och årsslutet av 2019 passar det bra att summera det gångna året för JonDeTech och även lyfta blicken för reflektion.
Vi rör oss i skärningspunkten för några av de största teknologikrafterna i vår tid
Vi befinner oss bara i inledningsskedet av en era som kommer att präglas av sensorteknologi. Den fjärde industriella revolutionen, som kommer att länka samman fysiska, digitala och biologiska företeelser, kommer att kräva stora mängder sensorer. Det gäller inte minst marknaderna för konsumentelektronik, IoT, smart wearables, AI eller nya teknologier för att skapa en energi- och resurseffektivare samt säkrare värld.

Denna tidsålder av sensorer leds av mottot: ju mindre, desto bättre. Att då kunna erbjuda världens tunnaste sensorelement tillsammans med ytterligare unika egenskaper är konkurrenskraftigt och spännande.

           Deep Tech bolag med egen teknikplattform, skalbar affärsmodell och långsiktigt uthålligt värdeskapande

            JonDeTech är ett deep-tech bolag som genom mångårig forskning skapat en egen ny teknikplattform inom nanoteknologi. Där gör vi vertikala framsteg och vad som krävs för att gå från noll till ett, det vill säga skapa tekniken och idén i första hand. Vi äger teknikplattformen och har möjlighet att etablera en monopolposition inom våra segment. Vi fortsätter utveckla vår starka IPR (Intellectual Property Rights) i form av patent, affärshemligheter och vunnen know-how. Tack vare dessa uppbyggda konkurrensbarriärer runt JonDeTech ser vi att det blir mycket svårt för våra konkurrenter att replikera vår teknik. Det gör även att vi kan gå in i partnerskap utan att riskera att våra teknologiska landvinningar hamnar i fel händer.

För bolaget har 2019 på många sätt inneburit en omställning från att vara ett introvert forskningsbolag till att bli ett extrovert bolag med marknadsfokus. Detta har naturligtvis präglat även några av de viktigaste milstolparna som jag ser att bolaget har passerat under året, vilka jag gärna vill dela med er här:

1.Vi har sjösatt och implementerat en ny Go-To-Market-strategi
När man kommer från en lång tid av forskning och utveckling är det naturligt att man som bolag letar ”proof of concept” hos mindre aktörer och startups. Att successivt växa med sina kunder kan absolut vara en framkomlig väg, men JonDeTechs teknologi är på så många sätt disruptiv och i framkant att det ger oss styrkan att skapa en fokuserad egen Go-To Market strategi med några av världens största och mest framgångsrika ODM (Original Design Manufacturer) och komponenttillverkare. Vi har därmed möjligheten att lägga grunden för en skalbar och kraftfull tillväxt.

 2. Vi har identifierat en handfull globala asiatiska ODM:er

            När vi har arbetat fram vår nya Go-To-Market-strategi har vi fokuserat på att identifiera aktörer där vi ser potentialen att kunna ingå strategiska partnerskap. Detta är en mycket viktig stryka då vi är en liten organisation som kommer att behöva mycket större samarbetspartners. Vi har i dagsläget identifierat en handfull aktörer som skulle passa in i vår strategi; alla stora globala asiatiska ODM:er och komponenttillverkare.

 

            3. Vi har initierat Tech-transfer för att säkerställa högvolymstillverkning

           I början av sommaren gick vi ut med att vi verifierat vår produktionsprocess och kapacitet för upp till sju miljoner sensorer, vilket både var en imponerande volym och en viktig milstolpe. Men med vårt nya fokus på stora globala ODM:er krävs att vi kan uppnå betydligt större volymer än så, vilket den tech-transfer vi nu arbetar med kommer att hantera. Den processen löper på väl men innehåller några delmoment där det ännu finns en del kvar att lösa.

 

4. Vi har fått ny finansiering som ger bolaget stöd i det framtida arbetet
I november kunde vi meddela att vi fått in en handfull nya investerare i bolaget. Detta var ett steg för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella stabilitet, vilket är viktigt inte minst i de dialoger vi för med aktörer i Asien. Även om det inte påverkar det dagliga arbetet direkt så skapar det en trygghet som gör att teamet kan fokusera på uppdraget och leveranser när vi går mot ett ökat marknadsfokus. 

5. Vi inleder en geografisk expansion
Som en konsekvens av vår nya Go-To-Market-strategi kommer JonDeTech, om allt går som det ska, att behöva skapa en egen närvaro nära våra potentiella samarbetspartners i framförallt Asien. Vi kommer att noggrant analysera behovet men ser att lokal närvaro kommer att vara affärskritisk när vi med full kraft skördar resultaten av våra initierade och potentiella samarbeten.

Genom alla dessa milstolpar har JonDeTech under 2019 flyttat fram sina positioner inom alla relevanta områden. Detta ger goda förutsättningar för ett spännande och intressant 2020. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, styrelse, aktieägare och samarbetspartners för stöd och ett mycket väl genomfört år, men vill också säga att resan bara har börjat!

Jag önskar er en riktigt God Jul och vi ser fram emot ett spännande och händelserikt nytt 2020!

Per Lindeberg, vd JonDeTech

 
 
Stockholm 28 oktober, 2019
VD HAR ORDET

Inledning
Den 13 maj började jag som vd och tackar Leif Borg som varit interims-vd sedan januari 2019 och som med full kraft fortsätter i sin ordinarie huvudroll som COO.

Deep Tech och långsiktigt bolagsvärde
JonDeTech är ett ”Deep Tech-bolag” som baserat på betydande vetenskapliga framsteg och högteknologisk innovation inom nanoteknologi arbetar för en energi- och resurseffektivare samt säkrare värld. Vår teknologi möjliggör helt nya funktioner i såväl konsument- som industriprodukter. Vi rör oss i skärningspunkten för några av de största teknologikrafterna i vår tid. Kombinationen av AI (Artificiell Intelligens), IoT (Internet of Things), 5G och den fjärde industriella revolutionen kallar vi ”Den perfekta stormen”. Dessa teknologier förstärker varandra, skapar dominoeffekter och driver digitaliseringen framåt och förväntas skapa en massiv efterfrågan av sensorer för att samla in och analysera data. Efter år av omfattande forskning och långsiktiga investeringar är vi mycket väl rustade för den fortsatta kommersiella utvecklingen av bolaget. Vi har utvecklat och fortsätter bygga upp en stark IPR (Intellectual Property Rights) i form av patent, affärshemligheter och vunnen know-how inom nanoteknologi. Tack vare dessa uppbyggda konkurrensbarriärer runt JonDeTech ser vi att det blir mycket svårt för våra konkurrenter att replikera vår teknik.

Produktion och skalbarhet
Vi har under kvartalet ökat intensiteten i våra investeringar kring tillverkningen och skalbarheten, vilket har resulterat i en mycket viktig milstolpe för bolaget. Innan sommaren lyckades vi med att verifiera processen för högvolymproduktion. Denna milstolpe har också skapat förutsättningar för att accelerera samarbetet med stora globala bolag. Vi har stärkt dialogen med potentiella strategiska partners i de största techhubbarna i Asien och USA. För att kunna möta deras potentiella långsiktiga efterfrågan på årsvolymer på över 100 miljoner och erbjuda en säkrad produktkvalitet inför kontinuerlig produktion, genomför vi nu ännu en tech transfer för våra olika processteg på ISO-certifierade produktionsanläggningar i Europa.

Kommersialisering och strategiska partners
I takt med att produktionen kommer på plats kan vi nu utforma en tydligare kommersiell strategi, vilken successivt kommer anpassas och stärkas i takt med att vi skalar upp vår produktionskapacitet. Fokus ligger på att skapa gemensamma utvecklingsprojekt med stora globala komponenttillverkare med befintliga kundstockar och etablerade kanaler ut på konsumentelektronikmarknaden. Vi har även identifierat andra marknadsvertikaler där flexibla, tunna och robusta sensorer efterfrågas i mycket stora volymer. Utvecklingstakten för våra applikationer inom närvaro-/frånvarodetektering, för en effektivare strömförbrukning i produkter som bärbara datorer och plattor, fortsätter i oförminskad styrka. Kombinationen mellan en stark efterfrågan av effektivare energiförbrukning, potentiellt mycket stora volymer och behov av små, tunna och slittåliga sensorer gör området högintressant. Amerikanska Intels innovationssatsning med namnet Project Athena (vv. se bifogad länk) stärker den bilden ytterligare. Samtidigt som vi går in i en intensiv kommersialiseringsfas, kommer vi bibehålla en hög innovationshöjd och produktutvecklingstakt samt kontinuerligt förstärka vår patentportfölj.

Kommunikation
Vi har under kvartalet ökat aktiviteterna avseende vår kommunikation med marknaden, och det tänker vi fortsätta med. Det gäller både i fråga om hur vi som ett ”Deep Tech-bolag” kan skapa uthålliga värden på lång sikt och aktiviteter och händelser i det kortare perspektivet som kan hjälpa våra intressenter att förstå hur vägen dit kommer att se ut. Jag ser mycket fram emot att få vara med att driva och accelerera JonDeTech’s utveckling i den kommersialiseringsfas vi nu befinner oss i. Vår ambition är att löpande uppdatera er, våra aktieägare, om våra resultat och nya landvinningar.

Per Lindeberg, VD

https://www.intel.com/content/www/us/en/ products/docs/devicessystems/laptops/laptop-innovationprogram.html

 
Stockholm 10 juli, 2019

Sommarbrev från VD Per Lindeberg

Hej!  Här kommer en sommarhälsning där jag också vill passa på att önska dig en riktigt glad och skön sommar. Vi på JonDeTech har haft ett intensivt år sedan börsintroduktionen i fjol. Ett år med hårt arbete har mynnat ut i att vi nu har byggt en stor del av vår kommersiella grund, där såväl tillverkning som administration är på plats. En viktig milstolpe var när vi nyligen kunde presentera en tillverkningskapacitet på sju miljoner sensorer, med mål om att inom kort kunna åtminstone tiofaldiga den produktionen. Detta gör att vi nu enkelt kan skala upp verksamheten och börja leverera stora volymer. Inte minst indikerar globala trender på att man i allt större utsträckning använder sensorer i högvolymsbranscher som exempelvis konsumentelektronikbranschen med funktioner som passar vår unika sensor. JonDeTech står således idag på en mycket stabil grund och vi ser framtiden an med stor tillförsikt!  Mycket av det arbete vi gjort det senaste året har lagt grunden till många av de delar som nu allt mer börjar falla på plats och som medför att vi nu står väl rustade för en spännande höst. Målet med nyemissionen förra året var att få igång vår högvolymsproduktion. Att vi nu har klarat av att producera sensorer hos en högvolymstillverkare är en viktig milstolpe. Just nu pågår arbetet med att trimma in fler tillverkare för att vi framöver ska kunna skala upp och skala ner vår produktion i takt med efterfrågan. Vi arbetar för närvarande med att ha en kapacitet för årsvolymer på 100-tals miljoner sensorer. När vi kan det är vi väl positionerade för att bearbeta stora kunder inom konsumentelektronik- och IoT- marknaderna de kommande 5 till 10 åren. Redan nu har våra utvecklingsprojekt börjat ge avkastning. Ett exempel är projektet med ShortLink, som vi kommunicerade i början av sommaren. Vårt applikationsteam arbetar för fullt med att hitta lösningar i pågående projekt. Utvecklingscyklerna i våra projekt är 6 till 12 månader, där varje applikation än så länge är unik. Men för varje projekt vi arbetar med, lär vi oss hur vi kan öka takten i utvecklingsprocesserna och hitta synergierna i vårt arbete. Nya patent och patentansökningar för pågående projekt har och kommer att öka vår IP ytterligare. Att bygga en stark patentportfölj ser vi som en viktig framgångsfaktor. Det är mycket som händer hos oss på JonDeTech och ibland ser vi inte värdet av alla de genombrott vi har nästan dagligdags. Nyhetsvärderingen görs ofta utifrån om det är stort nog för att bli ett pressmeddelande eller ej. Men vi inser att det finns mycket annat att berätta om. Information som vi ska bli bättre på att dela med oss av till er. För att kunna följa oss och alltid vara uppdaterad på JonDeTech och vår bransch, gå in och prenumerera på våra inlägg och nyheter HÄR. Då är du säker på att du har den senaste informationen först. Sist men absolut inte minst vill vi alla på JonDeTech tacka Dig! Som investerare har du varit en av de viktigaste grundstenarna till att vi lyckats komma så långt som vi har gjort. TACK! Jag ser fram mot en fortsatt händelserik sommar och en spännande höst tillsammans med dig. Med vänliga hälsningar Per Lindeberg, vd English version

Summer greeting from CEO Per Lindeberg

Here comes a summer greeting, where I also would like to take the opportunity to wish you a nice and happy summer. We at JonDeTech have had an intensive year since the IPO last year. It has been a year of hard work, building a major part of our commercial foundation, having both manufacturing and administration in place. An important milestone was achieved when we recently were able to present a manufacturing capacity of seven million sensors, with the goal of being able to produce at least ten times that production. This means that we now easily can scale up the business and start delivering at large volumes. Noteworthy is that global trends indicate that sensors are increasingly being used in high volume industries, such as the consumer electronics industry with functions that perfectly fit our unique sensor. Today, JonDeTech stands on a very stable foundation, and we look in to the future with great confidence! Much of the work we have done over the past year has laid the foundation for many of the parts that are falling into place. This also means that we are now more than well prepared for an exciting fall. The goal with the new share issue last year was to start our high volume production. The fact that we have now managed to produce sensors, together with a high volume manufacturer is an important milestone. Right now, we are undergoing a process to fit in more manufacturers, enabling us to scale up and scale down our production depending on the demand. We are currently working on having a capacity for annual volumes of 100’s of millions of sensors. When we are able to do so, we will be in a position to process large customer demands in the consumer electronics and IoT markets over the next 5 to 10 years. Already, our development projects have begun to yield returns. One such example is the project with ShortLink, which we communicated earlier this summer. Our application team is working hard to find solutions in on-going projects. The development cycles in our projects are 6 to 12 months, where each application is totally unique. But for every project we work with, we learn how we can increase the pace of development processes and find the synergies in our work. New patents and patent applications for on-going projects have, and will further, increase our IP. To build a strong patent portfolio, we see that as a truly important success factor. There are a lot of things going on around JonDeTech, and sometimes we do not really realize the value of all the breakthroughs that we accomplish almost everyday. The news evaluation is often done based on whether it is big enough to become a press release or not. But there are of course a lot of other things to communicate. We will now step up, and be better at sharing that information with you. To be able to follow us and always be updated on JonDeTech and our surrounding industry, make sure that you subscribe to our posts and news, by clicking HERE. This way you make sure that you will always be first with the latest information from us. Last, but not least, we all at JonDeTech would like to thank you! As an investor, you have been one of the most important cornerstones of our success this far. THANKS! I look forward to a continued eventful summer, and an exciting fall together with you. Sincerely, Per Lindeberg, CEO

Stockholm, 24 maj, 2019 Inledning Den 4 januari så lämnar Robert Ekström sin roll som VD och den 7:e tillträdde jag en kombinerad roll som interim-VD och Produktionschef. Det första kvartalet 2019 har präglats av arbete med att växla upp vår produktionskapacitet ytterligare och ta våra kund-dialoger till order. Produktion Sedan tidigare har vi en etablerad produktions- kapacitet men vi arbetar nu med att flytta denna till etablerade produktionsenheter i Europa för att säkerställa en fullt ut ISO-certifierad verksamhet med möjlighet att hantera riktigt stora volymer. Detta gäller för samtliga PCB-steg men nu även för arbetet med etsning där vi just nu färdigställer processen med hög kapacitet. Vår pläteringslinje i Stockholm är validerad och redo att producera. Denna har en mångdubbelt högre kapacitet än den vi ersatt, men fortsätter att vara vår flaskhals. Fördelen med denna utrustning är att den är fullt skalbar och är lätt att duplicera till en ringa investering. Lokaler Vi har etablerat oss i nya mer funktionella lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. Med egna lokaler ger det oss nya möjligheter att möta kunder, investerare och samarbetspartners. Vi har även uppgraderat vår verksamhet på KTH där vi nu har större och bättre lokaler för vår R&D. Investeringar Under kvartalet har vi färdigställt pläterings- linan samt en del analysutrustning. Vi ser inga nya större investeringsbehov då vi nu etablerar produktionskapacitet externt. Strategin kring IP kvarstår där vi kompletterat
vårt befintliga med fler för att säkra långsiktighet i bolaget, avvaktar nu godkännande. Vi kommer under året att lämna in ytterligare några för att säkerställa vår strategi. Kunder/Marknad Under kvartalet har vi fortsatt konstruktiva samtal med ShortLink där vi kan se en positiv utveckling för flera applikationer vi diskuterar. Vi för även samtal med andra potentiella samarbetspartners för att där närma oss ett avtal. I arbetet med en av dem, en global komponentproducent, har vi nu en tät och konstruktiv dialog. Dialogen kan, om den når ända fram, leda till riktigt stora volymer. Vi har idag mest intensiva dialoger inom konsumentelektronik, men har även startat upp ett samarbete med Gävle Högskola (Bygg, Energi och Miljöteknik) kring Flux/värmeflöde. Där har vi förhoppningar att tillsammans skapa kundintresse inom ytterligare ett segment. Media Vi har under kvartalet varit blygsamt synliga i media. Vi deltog på FS Markets event i februari där jag och Niklas Kvist presenterade oss som företag och vår produkts potential. Finns intresse av denna film så gå in på vår hemsida och titta på den. Då vi nu tagit viktiga steg inom både produktion och i våra kundrelationer så är jag övertygad om att vi kommer att vara mer synliga under kommande kvartal. Vi har nu i dagarna anställt en ordinarie VD i Per Lindeberg. Med Per har vi nu ytterligare kraft att arbeta med kundrelationer och göra oss mer synliga i media. Med vänlig hälsning, Leif Borg