Stockholm, 2018-11-16

Vi lever i en allt mer uppkopplad värld där nya digitala tjänster och produkter ständigt adderas. Som exempel kan nämnas den explosionsartade tillväxten av antalet sensorer i mobiltelefoner, datorer, sportklockor, medicinteknik och bilar. Nästa stora volymsteg ser vi inom smarta byggnader, kläder och närvaro. För 10-15 år sedan hade vi ingen aning om hur många tjänster som skulle flytta in i smarta telefoner och annan konsumentelektronik.

Det sker nu en liknande utveckling med uppkoppling av olika produkter och lösningar inom ”Internet of Things” och system för ”AI” (Artificiell Intelligens). Den som har mest data kan fatta bäst beslut i sina system och tillhandahålla de bästa tjänsterna. Att kunna mäta IR och Flux är fundamentalt för mängder av kritiska tillämpningar, främst för att minimera energiåtgång i stora och små system, men också för att kunna optimera system som är beroende av temperatur, exempelvis inom transport och säkerhet. Utöver detta finns även behov inom konsumentelektronik, att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt integrera IR-mätningar för att möjliggöra nya applikationer (exempelvis i mobiltelefoner). JonDeTechs helt nya generation av IR-sensorer baserade på nanoteknik möjliggör ett genombrott i dessa tillämpningar genom att erbjuda ett väsentligt mer kompakt, strömsnålt och kostnadseffektivt alternativ till den dominerande existerande tekniken, som är väldigt gammal.

En utmaning för oss i det dagliga arbetet är att det finns nästintill ett oändligt antal applikationsområden för vår sensor. Av just den anledningen har vi, för att inte bli för splittrade, valt att fokusera på följande tre vertikaler där vi ser höga volymer, vilket passar vår tillverkningsmetodik:

  • Konsumentelektronik (mobiltelefoner, laddare, datorer, bildskärmar, TV-apparater etc.)
  • Medicinteknik (smarta plåster)
  • Internet of Things (Building Information Management (”BIM”) och närvarodetektering)

JonDeTechs vision är att bli världens främsta IR-sensortillverkare för konsumentprodukter inom högvolymssegmentet, där mobiltelefoner, datorer, IOT (Flux) ligger fast. Som steg på vägen mot vår vision har vi under det senaste kvartalet tagit ett antal viktiga kliv, som t.ex. att vi kontrakterat högvolymsproducenter för produktionsutveckling av våra PCB steg och att vi har investerat i en pläteringsanläggning. På kundsidan har hösten, så här långt, kännetecknats av fortsatt arbete med våra pågående kundprojekt och ytterligare trimning av produktionsprocessen. Här har vårt utvecklingsteam åstadkommit en hel del förbättringar under det kvartal som gått!

I maj landade vi vår första designvinst med det norska innovationsbolaget FireNanny AS kring ett överhettningslarm för laddare. Att få ett larm vid risk för brand i en laddare kan vara skillnaden mellan liv och död! Samarbetet fortgår, i och för sig i en långsammare takt än vad vi beräknat. Det finns flera orsaker till denna fördröjning och några av dem är lite utanför vår egen kontroll. Den stora potentialen som vi ser för denna produkt i sig, kvarstår dock.

I mitten av oktober fick vi vår andra designvinst. Denna gång tillsammans med kompetenscentret ShortLink inom ett nytt spännande område! Avsikten är att JonDeTechs sensor ska användas för närvarodetektion i en produkt för konsumentmarknaden. Den produkt som ShortLink utvecklar förväntas lanseras under första halvåret 2019 och kommer i ett första steg att riktas mot den europeiska marknaden. ShortLink är en ledande aktör på den europeiska marknaden när det gäller design, integration och tillverkning av elektronikprodukter.

Vidare har vi gjort framsteg i flera viktiga patentärenden under denna höst. Vår aktiva patentstrategi bygger på att noga följa marknaden för att utvärdera nya möjligheter för patent. Strategin syftar bland annat till att säkerställa rätten till den egna tekniken, skapa värde för framtida affärer och skydda bolaget och kunder mot intrångsanspråk.

Att arbeta med designhus som t.ex. ShortLink tror vi kommer vara en viktig kanal för att vinna mindre projekt. När det gäller de stora projekten tror vi det är absolut nödvändigt att arbeta direkt mot kunden och driva dessa projekt i projektform tillsammans med kundens utvecklingsavdelning och våra applikationsingenjörer. Detta för att få bästa möjliga insikt i projektet och säkerställa att vår sensorlösning löser det aktuella kundproblemet.

Robert Ekström, VD