Våren kom att präglas mycket av arbetet med nyemissionen och noteringen på First North. Den 25 maj ringde vi i börsklockan och kunde konstatera att vi trots en tuff aktiemarknad genomfört noteringen som planerat. Vi har nu en kapitalbas för att bygga upp serieproduk-tion, samt anställa fler ingenjörer och säljare för att kunna öka takten i kommersialiseringen av sensorn. I våra tio pågående kundprojekt har vi många gånger en internationell kund som partner och det är min bedömning att vår ”börsnotering” är till gagn för affärerna.

I början av juni genomförde jag och två av mina medarbetare en affärsresa till Taiwan, Malaysia och Singapore för att träffa några av våra potentiella kunder. Väl på plats fick vi möjlighet att se deras integration av sensorn i olika produktapplikationer, bland annat en prototyp av en mobiltelefon med sensorn integrerad.  Vi diskuterade hur vi kan ta dessa projekt vidare. Det blev en mycket givande resa som bekräftar min bild av att JonDeTechs sensor har många unika fördelar, men också att vi står inför flera utmaningar i applika-tioner med tuffa krav, som t.ex. i smarta telefoner. Framsteg har gjorts i flera kund-projekt, vilket jag hoppas få återkomma mer specifikt om under hösten.

Förberedelserna för högvolymsproduktion går enligt plan och tillverkningen beräknas komma igång kring årsskiftet. Samtidigt används existerande lina för produktion av sensorer för höstens volymer.

I början av maj landade vi en designvinst med det norska innovationsbolaget FireNanny AS kring ett överhettningslarm för laddare. Överhettningslarm blir, som vi har kunnat se i media, allt viktigare i vår uppkopplade värld.

Det är en perfekt applikation för vår sensor, med beröringsfri mätning av temperatur där det råder utrymmesbrist samt högt ställda krav på precision och snabb respons. Samarbetet och utveckling av produkten fortskrider, dock ser vi att lanseringen tar längre tid än beräknat. Vi förväntar oss att larmet lanseras innan årsskiftet.

Det är min fasta övertygelse att JonDeTech kommer att landa fler designvinster och kommersiella avtal inom en snar framtid. Marknaden fortsätter att utvecklas enligt plan och vi ser positivt på bolagets möjligheter. Jag vill även passa på att tacka alla nya och gamla aktieägare för förtroendet i samband med IPO:n!

Robert Ekström, VD