Pressmeddelanden

2018-12-11
Regulatorisk

Tillverkaren av världens minsta IR-sensor, JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech"), har tecknat ett kommersiellt samarbetsavtal med ShortLink AB ("ShortLink"), med avsikt att samarbeta kring framtida utveckling av nya produkter där sensorteknik används. Shortlink är specialister på utveckling av strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och portabla produkter.

2018-12-07
Regulatorisk

IR-sensortillverkaren JonDeTech har rekryterat Anders Stensson som ny CFO med start den 10 december 2018. Anders Stensson har lång erfarenhet inom finans och projektledning från bolag inom IT, elektronik och Tech, bland annat som CFO för värmesensorsbolaget Flir.

2018-11-16
Regulatorisk

TREDJE KVARTALET 2018 

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 (0) TSEK 
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5 083 (-2 371) TSEK 
  • Resultat per aktie var -0,28 (-0,15) SEK 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 244 (-1 844) TSEK
2018-11-15

JonDeTech har utsett Leif Borg som Produktionschef för bolaget för att leda det dagliga operativa arbetet. Tjänsten är helt nyinrättad och Leif kommer att arbeta med att systematiskt utveckla vår verksamhet, så att vi blir än mer professionella i vår kommersialiseringsfas, säger Robert Ekström, VD på JonDeTech.

2018-10-18
Regulatorisk

Tillverkaren av världens minsta IR-sensor, JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech"), har nått en så kallad designvinst med ShortLink AB ("ShortLink"), där avsikten är att JonDeTechs sensor ska användas för närvarodetektion i en produkt för konsumentmarknaden som utvecklas av ShortLink.

2018-08-31
Regulatorisk

ANDRA KVARTALET 2018

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 9 (0) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 744 (-3 093) TSEK
  • Resultat per aktie var -0,28 (-0,19) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 370 (-6 056) TSEK
2018-05-25

Idag kl. 9:00 var VD och medarbetare från JonDeTech Sensors AB (publ), ("JonDeTech" eller "bolaget"), på plats hos Nasdaq i Stockholm för att ringa i börsklockan och starta handeln i bolagets aktier på First North-listan. Aktien kommer att handlas under kortnamnet JDT.

2018-05-22

Nasdaq har godkänt JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga krav uppfylls. Första dag för handel i Bolagets aktie är fredagen den 25 maj 2018.

2018-05-16

Den 14 maj 2018 avslutades teckningstiden i nyemissionen inför den planerade noteringen av JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") på Nasdaq First North. Resultatet visar att emissionen övertecknades marginellt. Genom nyemissionen tillförs JonDeTech 30 MSEK före emissionskostnader, samt ca 650 nya aktieägare. Första dag för handel med Bolagets aktie är planerad till den 25 maj 2018.

2018-05-09

Tillverkaren av världens minsta IR-sensor, JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech"), har fått en så kallad designvinst med det norska nystartartade innovationsföretaget FireNanny AS ("FireNanny"), där avsikten är att JonDeTechs sensor ska integreras i FireNannys överhettningslarm. "Applikations- området är viktigt och aktuellt och vi tror det kan bli mycket stort", säger JonDeTechs VD Robert Ekström. JonDeTech berättar nu mer om detta projekt.

1
2
3
4
5
6