Pressmeddelanden

JonDeTech genomför de första kundleveranserna av JIRS30

Efter avslutade mätningar och analyser av de fullskaliga panelerna som JonDeTech fick från produktionsflödet den 20 april 2023, finns nu tillräcklig volym av fungerande sensorelement för att ta nästa steg på vägen mot kommersiella leveranser. En del av dessa JIRS30 har paketerats och börjat skickas ut till kunder för fortsatt utvärdering av applikationer inom mätning av IR och värmeflöde. Dessutom förbereds ytterligare leveranser av paket för utskick till fler kunder och prospekts.

De första leveranserna av JIRS30 med Engineering Sample-kvalitet kommer att gå till såväl nya kundkontakter som till kunder som har visat intresse för JonDeTech unika nanoteknologi under en längre tid. De skickade sensorelementen kommer att användas för fortsatt utvärdering av applikationer inom mätning av IR och värmeflöde.

Från den senaste leveransen erhöll JonDeTech flera tusen fungerande sensorelement, med det låsta Engineering Sample-receptet. I takt med att yielden successivt förbättras kommer antalet godkända sensorelement att öka, vilket skapar förutsättningar för fler och större leveranser framöver.

- Sedan vi fick Working Samples har vi sett ett ökat intresse för vårt unika erbjudande som JIRS30 utgör men även kring hela vår produktportfölj, och vi har inlett en rad intressanta dialoger. När vi nu även kan skicka ut fungerande sensorelement för testning, kommer vi att kunna vidareutveckla såväl gamla som nya kundrelationer. Det skapar förutsättningar för oss att gå vidare i säljprocesserna mot design wins och slutmålet att få ut produkter på marknaden, säger Dean Tosic, vd JonDeTech. 

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-genomfor-de-forsta-kundleveranserna-av-jirs30-105660

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.