Pressmeddelanden

JonDeTech Sensors flyttar årsstämman

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har beslutat att flytta fram årsstämman till den 28 juni 2023, tidigare kommunicerat datum för årsstämman var den 25 maj 2023.

Styrelsen har noterat att ett stort antal anmälda aktier inte är direktregistrerade i stämmoaktieboken inför årsstämman den 25 maj 2023. Såvitt styrelsen förstår beror detta delvis på att aktierna som är föremål för de aktielån som utgjort en del av finansieringsuppläget som Bolaget kommunicerat den 29 april 2023 inte hunnit direktregistrerats, delvis på grund av tekniska problem för andra aktieägare. Detta har resulterat i att Bolagets ägarspridning inte återspeglas i stämmoaktieboken.

Styrelsen anser att ett stort deltagande på bolagsstämmor, och årsstämmor i synnerhet, ligger i Bolagets och därmed samtliga aktieägares intressen. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman till den 28 juni 2023 för att möjliggöra att direktregistrering kan genomföras.

Med undantag från uppdaterade datum, kommer en oförändrad kallelse - med samma möjlighet till poströstning såväl som deltagande genom ombud - att publiceras i ett separat pressmeddelande. Bolagets årsredovisning för 2022 publicerades den 4 maj 2023 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida. Styrelsen understryker vikten av deltagande på årsstämman och uppmuntrar att aktieägare anmäler sig till årsstämman i enlighet med instruktionerna i kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-sensors-flyttar-arsstamman-106020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.