Pressmeddelanden

JonDeTech stärker upp organisationen med en ny produktionschef

JonDeTech har genom de annonserade samarbetsavtalen med OFILM under det senaste kvartalet erhållit en tydlig signal om marknadsacceptans för bolagets sensorelement och applikationer. För att kunna möta upp efterfrågan på sensorelement med motsvarande produktionsförmåga har bolaget under sommaren gjort fler förstärkningar på produktionssidan - nu senast genom rekryteringen av Mats Ljung som Produktionschef.

Mats Ljung ansluter till JonDeTech från Silex Microsystems, världens ledande renodlade tillverkare av kundanpassade MEMS produkter, där han var areachef för en del av produktionen. Med lång erfarenhet från produktionssidan och volymtillverkning av olika komponenter, kommer han bidra med kompetens och en bättre förståelse för produktionsprocessen hos JonDeTechs samarbetspartners inom högvolymsproduktion.

- Att få in Mats kompetens i företaget kommer att underlätta och öka takten i vår pågående tech-transfer samtidigt som vi får in en person som kan standardisera och kvalitetssäkra varje steg i produktionen. Vi är otroligt nöjda och glada att Mats är ombord i detta skede av utvecklingen, där hans kunskap och förståelse för produktionsprocesser kommer att kunna spela en avgörande roll, säger Per Lindeberg, vd JonDeTech.

Mats är Civilingenjör från Uppsala universitet med molekylär bioteknikinriktning. Han har under de senaste 12 åren innehaft ett antal roller hos Silex Microsystems. Mats tillträdde rollen som Produktionschef den 17 augusti 2020.

- Att få möjligheten att arbeta och fördjupa sig i en produkt och en spännande teknologi i ett mycket intressant skede känns som en fantastiskt rolig utmaning. Redan efter en vecka känner jag att jag börjar få en förståelse för processerna och jag ser verkligen fram emot att få inleda dialogen med våra samarbetspartners inom högvolymsproduktion, säger Mats Ljung, Produktionschef JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, Mejl: per.lindeberg@jondetech.se

Mats Ljung, Produktionschef JonDeTech, Tel: +46 76 804 80 22, Mejl: mats.ljung@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Filer för nedladdning
2021-01-07
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) och Varioprint AG, Heiden, Schweiz, har idag undertecknat ett så kallat term sheet med innebörden att förhandlingar avseende ett långsiktigt samarbete vad gäller utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement ska inledas. Målsättningen är att före den 30 juni 2021 ha uppnått en samsyn i frågor gällande bland annat samarbetsform, finansiering, organisering, volymmål och produktionsenheter relaterat till målmarknader.

2020-12-21

För lite drygt 100 dagar sedan tillträdde Mats Ljung som JonDeTechs produktionschef med ett tydligt mål om att ta den pågående tekniköverföringen till en högvolymstillverkare i mål samt lägga grund för produktionen av nya sensorversioner. För att ta reda på hur den första tiden har varit fick Mats svara på några frågor:

2020-12-10

Deeptech-bolaget JonDeTech erhåller ytterligare ett patent baserat på bolagets applikationsutveckling. Patentet avser hur man med hjälp av en enklare IR-sensor i mobilen kan måla upp termiska bilder genom att läsa av den infraröda strålningen. Genom att röra telefonen över det område som skall läsas av skapas successivt en allt skarpare bild trots att informationen kommer från en enklare och billig IR sensor.

2020-11-24

Onsdag den 25 november kommer JonDeTechs tf vd Leif Borg att presentera bolaget vid Redeye Technology Day klockan 14.30 - 14.50.

2020-10-30

"Det är viktigt att komma ihåg att det nu inte handlar om att uppfinna hjulet igen utan snarare om att optimera och finjustera en redan tidigare fungerande process." - Leif Borg

1
2
...
11
>>
jondetech-starker-upp-organisationen-med-en-ny-produktionsch-79273

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.