Pressmeddelanden

OFILM - en perfekt samarbetspartner för JonDeTech

En hörnsten i den Go-To-Market-strategi JonDeTech arbetat med under det senaste året har varit att identifiera och inleda samarbeten med partners som kan bistå med såväl utvecklingsresurser som vägar in till de stora globala konsumentelektronikjättarna. OFILM är en sådan samarbetspartner.

Det finns många anledningar till att OFILM är den perfekta samarbetspartnern för JonDeTech, här kommer några:

OFILM är nummer 1 inom fingeravtrycks-, kamera och pekskärmsmoduler

OFILM är ett kinesiskt modulhus som bland annat gör kamera-, fingeravtrycks- och pekskärmsmoduler. Inom dessa tre områden innehar bolaget den globala toppositionen i antal skeppade enheter, en position de haft under ett antal år. I Sverige är bolaget främst känt för sina samarbeten inom biometriområdet med bolag som Fingerprint Cards och Precise Biometrics.

Företaget designar och tillverkat högpresterande, kostnadseffektiva elektroniska komponenter till såväl marknaderna för konsumentelektronik som till fordonsindustrin. De produkter man tillverkar används i hög grad inom produktområden som PC, mobiltelefoner och bilar.

En imponerande kundlista

Som marknadsledare inom en rad områden har OFILM kunnat bygga upp relationer med i stort sett alla viktiga aktörer inom konsumentelektronik.

Viktiga kunder inom respektive område är:

· PC: Lenovo, Microsoft, DELL, Asus, Sony, HP

· Mobiltelefoner: Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, Samsung, LG, HTC, Vivo

· Bilar: Geely, SAIC, BAIHC, GAGC, GM, JAC, SGMW, Chang'an

Global närvaro

OFILM har 40 000 anställda och bolaget är börsnoterat på Shenzhen Stock Exchange. Huvudkontor ligger i kinesiska Shenzhen, men man har kontor spridda över hela världen. Tillverkning sker främst lokalt, medan R&D finns i USA, Japan, Taiwan med det centrala R&D-centret i Nanchang i Kina.

Sensormarknaden, smarta hem och biometriska lås

Efterfrågan på sensorer drivs av många underliggande trender där den gemensamma nämnaren är möjligheten och behovet av att samla in data. Bättre och snabbare uppkoppling till Internet kommer att leda till att fler produkter och processer kan optimeras. I takt med att fler sensorer gör det möjligt att samla in mer information är det också viktigt att säkerställa att detta sker så energieffektivt som möjligt,

Ett område som växer starkt är smarta hem, det vill säga produkter och tjänster som är uppkopplade för att göra människors vardag lite enklare och säkrare. Det handlar om allt från smarta högtalare och kylskåp till temperaturstyrning och smarta lås.

OFILMs biometriska passersystem där JonDeTechs sensor initialt ska implementeras är bland annat en del av produktutbudet till smarta hem. Deras smarta lås drivs av batterier, vilket är vanligt för marknaderna i Kina och övriga Asien. De har under de senaste åren sålt cirka 15 miljoner enheter per år.

Även om det är särskilt systemkritiskt att kunna hålla nere energiförbrukningen för batteridrivna system, är möjligheten att använda passiva sensorer som väcker upp system precis innan användning stor även för andra områden. Den modul som kommer att användas i de biometriska låsen kan även komma att implementeras i många andra produkter.

Många ljusa framtidsutsikter med det nya partnerskapet

Sedan starten 2002 har OFILM byggt upp en global marknadsposition med en mycket stark portfölj av produkter. Att samarbetet med OFILM inleddes med deras eget biometriska passersystem är inte bara en mycket god "product/market-fit", de interna ledtiderna är dessutom kortare än i andra processer. Ett bättre betyg än att en aktör som OFILM ser styrkan och potentialen i JonDeTech IR-sensorer baserade på nanoteknologi går knappast inte att få. Med deras stora modulprogram som når alla viktiga sektorer och kunder kommer världens tunnaste sensor kunna förbättra många befintliga och skapa helt nya funktioner framöver.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, mejl: per.lindeberg@jondetech.se.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2020-05-29

Tisdagen 2 juni kommer JonDeTechs vd Per Lindeberg att presentera bolaget vid Redeye Growth Day kl. 12:10. Presentationen kommer att ha ett starkt fokus på samarbetet med OFILM och det nyligen presenterade utvecklingsprojektet avseende att kunna mäta kroppstemperatur med en mobiltelefon.

2020-05-25
Regulatorisk

Detta är det andra projektet som JonDeTech och kinesiska OFILM driver tillsammans och utvecklingsavtalet avser en modul för att möjliggöra mätning av kroppstemperatur med hjälp av mobiltelefonen. Modulen baseras på JonDeTechs kalibrerade sensorelement som gör det möjligt att mäta hudtemperatur med erforderlig noggrannhet. I ett första skede kommer modulen erbjudas som ett mobiltillbehör, på sikt är ambitionen att den ska kunna implementeras direkt in i mobiltelefonen. Utvecklingsarbetet håller ett högt tempo drivet av det stora intresse som finns från marknadens aktörer i kölvattnet på den pågående corona-pandemin.

2020-05-22
Regulatorisk

Den 28 februari 2020 ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och Novel Unicorn ett avtal om strategiskt samarbete. Samarbetsavtalet baseras på uppfyllelse av förutbestämda milstolpar där den totala ersättningen om alla milstolpar uppfylls kan uppgå till 8 800 000 teckningsoptioner och 7 500 000 SEK i kontantbetalningar. De första milstolparna är nu uppnådda och Novel Unicorn kommer genom utnyttjande av 1 750 000 teckningsoptioner att erhålla 1 750 000 aktier. Därutöver tillkommer en kontantbetalning om 500 000 SEK.

2020-05-20

JonDeTech har arbetat intensivt med att implementera sin Go-To-Market-strategi, med fokus på en handfull globala leverantörer till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik. En nödvändig del i arbetet med att få tillgång till och bilda strategiska allianser med dessa företag är lokal representation. Asia Perspective är ett oberoende konsultföretag med svenskt ursprung som agerar som en länk mellan näringslivet i Nordeuropa och Asien med kontor i hela Kina och Sydostasien. Huvudkontoret i Shanghai kommer att fungera som JonDeTechs representantkontor.

2020-05-20
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) har erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av samtliga resterande utestående konvertibler av serien Konvertibel 2019/2020 som emitterades i november 2019. Ytterligare 570 000 konvertibler kommer därmed att konverteras till aktier.

2020-05-12
Regulatorisk

OG Innovation AB, org.nr. 559006-7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger cirka 35 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att två nya ledamöter, Katarina Bonde och Dave Wu, ska utses till den styrelse som ska röstas fram vid den kommande årsstämman. Årsstämman hålls den 26 maj 2020, och där kommer även Katarina Bonde att föreslås till ny styrelseordförande.

1
2
...
8
>>