Pressmeddelanden

OFILM - en perfekt samarbetspartner för JonDeTech

En hörnsten i den Go-To-Market-strategi JonDeTech arbetat med under det senaste året har varit att identifiera och inleda samarbeten med partners som kan bistå med såväl utvecklingsresurser som vägar in till de stora globala konsumentelektronikjättarna. OFILM är en sådan samarbetspartner.

Det finns många anledningar till att OFILM är den perfekta samarbetspartnern för JonDeTech, här kommer några:

OFILM är nummer 1 inom fingeravtrycks-, kamera och pekskärmsmoduler

OFILM är ett kinesiskt modulhus som bland annat gör kamera-, fingeravtrycks- och pekskärmsmoduler. Inom dessa tre områden innehar bolaget den globala toppositionen i antal skeppade enheter, en position de haft under ett antal år. I Sverige är bolaget främst känt för sina samarbeten inom biometriområdet med bolag som Fingerprint Cards och Precise Biometrics.

Företaget designar och tillverkat högpresterande, kostnadseffektiva elektroniska komponenter till såväl marknaderna för konsumentelektronik som till fordonsindustrin. De produkter man tillverkar används i hög grad inom produktområden som PC, mobiltelefoner och bilar.

En imponerande kundlista

Som marknadsledare inom en rad områden har OFILM kunnat bygga upp relationer med i stort sett alla viktiga aktörer inom konsumentelektronik.

Viktiga kunder inom respektive område är:

· PC: Lenovo, Microsoft, DELL, Asus, Sony, HP

· Mobiltelefoner: Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, Samsung, LG, HTC, Vivo

· Bilar: Geely, SAIC, BAIHC, GAGC, GM, JAC, SGMW, Chang'an

Global närvaro

OFILM har 40 000 anställda och bolaget är börsnoterat på Shenzhen Stock Exchange. Huvudkontor ligger i kinesiska Shenzhen, men man har kontor spridda över hela världen. Tillverkning sker främst lokalt, medan R&D finns i USA, Japan, Taiwan med det centrala R&D-centret i Nanchang i Kina.

Sensormarknaden, smarta hem och biometriska lås

Efterfrågan på sensorer drivs av många underliggande trender där den gemensamma nämnaren är möjligheten och behovet av att samla in data. Bättre och snabbare uppkoppling till Internet kommer att leda till att fler produkter och processer kan optimeras. I takt med att fler sensorer gör det möjligt att samla in mer information är det också viktigt att säkerställa att detta sker så energieffektivt som möjligt,

Ett område som växer starkt är smarta hem, det vill säga produkter och tjänster som är uppkopplade för att göra människors vardag lite enklare och säkrare. Det handlar om allt från smarta högtalare och kylskåp till temperaturstyrning och smarta lås.

OFILMs biometriska passersystem där JonDeTechs sensor initialt ska implementeras är bland annat en del av produktutbudet till smarta hem. Deras smarta lås drivs av batterier, vilket är vanligt för marknaderna i Kina och övriga Asien. De har under de senaste åren sålt cirka 15 miljoner enheter per år.

Även om det är särskilt systemkritiskt att kunna hålla nere energiförbrukningen för batteridrivna system, är möjligheten att använda passiva sensorer som väcker upp system precis innan användning stor även för andra områden. Den modul som kommer att användas i de biometriska låsen kan även komma att implementeras i många andra produkter.

Många ljusa framtidsutsikter med det nya partnerskapet

Sedan starten 2002 har OFILM byggt upp en global marknadsposition med en mycket stark portfölj av produkter. Att samarbetet med OFILM inleddes med deras eget biometriska passersystem är inte bara en mycket god "product/market-fit", de interna ledtiderna är dessutom kortare än i andra processer. Ett bättre betyg än att en aktör som OFILM ser styrkan och potentialen i JonDeTech IR-sensorer baserade på nanoteknologi går knappast inte att få. Med deras stora modulprogram som når alla viktiga sektorer och kunder kommer världens tunnaste sensor kunna förbättra många befintliga och skapa helt nya funktioner framöver.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, mejl: per.lindeberg@jondetech.se.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2021-01-07
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) och Varioprint AG, Heiden, Schweiz, har idag undertecknat ett så kallat term sheet med innebörden att förhandlingar avseende ett långsiktigt samarbete vad gäller utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement ska inledas. Målsättningen är att före den 30 juni 2021 ha uppnått en samsyn i frågor gällande bland annat samarbetsform, finansiering, organisering, volymmål och produktionsenheter relaterat till målmarknader.

2020-12-21

För lite drygt 100 dagar sedan tillträdde Mats Ljung som JonDeTechs produktionschef med ett tydligt mål om att ta den pågående tekniköverföringen till en högvolymstillverkare i mål samt lägga grund för produktionen av nya sensorversioner. För att ta reda på hur den första tiden har varit fick Mats svara på några frågor:

2020-12-10

Deeptech-bolaget JonDeTech erhåller ytterligare ett patent baserat på bolagets applikationsutveckling. Patentet avser hur man med hjälp av en enklare IR-sensor i mobilen kan måla upp termiska bilder genom att läsa av den infraröda strålningen. Genom att röra telefonen över det område som skall läsas av skapas successivt en allt skarpare bild trots att informationen kommer från en enklare och billig IR sensor.

2020-11-24

Onsdag den 25 november kommer JonDeTechs tf vd Leif Borg att presentera bolaget vid Redeye Technology Day klockan 14.30 - 14.50.

2020-10-30

"Det är viktigt att komma ihåg att det nu inte handlar om att uppfinna hjulet igen utan snarare om att optimera och finjustera en redan tidigare fungerande process." - Leif Borg

2020-10-16
Regulatorisk

För att möjliggöra aktiebaserad ersättning till garanterna i den av JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") genomförda företrädesemissionen har Bolaget emitterat 436 144 aktier genom en kvittningsemission. Kvittningsemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 oktober 2020.

1
2
...
11
>>
ofilm-en-perfekt-samarbetspartner-for-jondetech-76167

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.