Pressmeddelanden

Hälsningar från JonDeTech!

Nu när vi närmar oss julhelgerna och det nya året vill jag passa på att tacka er för allt stöd vi fått under 2022.

 

Det har varit ett spännande och utmanande år för JonDeTech, inte minst beroende på de ansträngningar vi har gjort för att nå de affärsmål som vi har siktat på så länge. I november uppnådde vi ett stort genombrott när vi kunde tillkännage att vi erhållit Working Samples för JIRS30, vårt nanosensorelement.

 

Även om detta var en stor milstolpe och en utmaning som företaget brottats med länge, så var det absolut ingen slutpunkt utan snarare en startpunkt för flera nya aktiviteter. Så tiden efter att vi uppnådde Working Samples har varit minst sagt hektisk.

 

För det första så fokuserar vi mer än någonsin på att nå nästa steg i kommersialiseringen av JIRS30 - Engineering Samples. Vi har slutfört utvecklingen av produktionslinan och producerar nu sensorelement i en jämn ström. För varje ny batch vi producerar av sensorelementet förbättrar vi produktionskvalitet, yield och produktprestanda.

 

För det andra, som ett led av våra framsteg i produktionen, har vi ökat vårt fokus för att uppfylla vår go-to-marketstrategi. Vi har nu utsett försäljningsansvariga i både Sverige och Taiwan, och vi säljer aktivt till kunder inom de segment som definieras i vår försäljningsplan. På mindre än en månad har vi fördubblat antalet aktiva leads i vår pipeline, vilket ger en bra grogrund för framtida tillväxt.

 

Tack vare att vi nått milstolpen Working Sample ser vi också ett ökat intresse för JonDeTech från kunder, partners och investerare. Detta skapar många nya möjligheter som vi just nu utvärderar.

 

Jag är glad över att vi också får många förfrågningar om utvärderingskit och varuprover. Redan med nästa batch av färdiga produkter kommer vi att kunna skicka sensorelementet JIRS30 till kunder för utvärdering och testning. Detta öppnar upp för nya möjligheter och relationer som är viktiga för JonDeTech på sikt.

 

För senaste nyheter och investerarpresentationer om bolaget rekommenderar jag att ni följer vår You Tube-kanal, och även att du registrerar dig på vår Nyhetssida. Du kan också följa oss på LinkedIn.

 

Vi ser fram emot att ni fortsätter att följa med oss på denna resa när vi nu tar ut våra produkter på marknaden och ser till att JonDeTech når sin fulla potential under 2023.

 

Samtidigt vill jag, å våra allas vägnar på JonDeTech, återigen tacka för ert stöd och önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Dean Tosic

CEO JonDeTech Sensors AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Filer för nedladdning
2023-02-01

I tillägg till det egenutvecklade nanosensor-elementet JIRS30 och det sourcade kisel mems-elementet JIRS10 stärker nu JonDeTechs sin hårdvaruportfölj ytterligare med en paketerad IR-sensor, JIRS40. JIRS40 är i likhet med JIRS10 baserat på kisel mems men är en paketerad produkt som innehåller sensor, förstärkare, termistor, optiskt filter samt inkapsling. Sensorelementet som JIRS40 baseras på finns redan tillgänglig i volym.

2023-01-30
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") emitterade i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2022 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,42 per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023.

2023-01-23

Den nyligen uppnådda framgången med milstolpen "working samples" för nanosensorn JIRS30 gör det möjligt för JonDeTech att leverera produktprover till kunder. Därför omkalibrerar och optimerar företaget nu organisationen mot ökade kommersiella marknadsförings- och försäljningsaktiviteter samt produktion av "engineering samples" för sina kunders utvärderings- och design-in-projekt.

2022-12-30

I december 2020 meddelade JonDeTech att man erhållit ett patent för en applikation som med hjälp av en enklare IR-sensor kan läsa av den infraröda strålningen för att måla upp termiska bilder med en smartphone. Nu har bolaget tecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat Memorandum of Understanding, med det kinabaserade sensorbolaget Shanghai Sunshine Technologies Co. om att gemensamt utveckla en prototyp för denna applikation.

2022-12-07
Regulatorisk

 

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget" eller "JonDeTech") offentliggör idag utfallet i den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 14 oktober 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 54,8 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 44 846 059 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen, och 1 607 427 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 1,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande garanterad del av Företrädesemissionen, motsvarande 11 654 734 units eller cirka 13,7 procent, tilldelas emissionsgaranter och JonDeTech tillförs därmed totalt cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader.

1
2
...
19
>>
halsningar-fran-jondetech-100437

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.