Tidigare nyheter

AI baserad kvalitetskontroll på plats för elektropläteringen, våra mest kritiska processteg

20 december, 2022

Att kontinuerligt kunna säkerställa kvaliteten genom hela produktionsprocessen är en nyckelfunktionalitet när volymerna successivt ökar. Detta gäller inte minst elektropläteringen som utgör de mest kritiska processtegen.

I produktionslinan som färdigställdes hos Hofstetters dotterbolag SMF&More i Maj 2022 sker de två mest kritiska processtegen för tillverkningen av sensorn JIRS30, nämligen elektropläteringen. De två stegen, som består av två olika metaller, pläteras in i varsitt mönster som skapats med standardiserade produktionssteg inom elektronikindustrin hos Varioprint. Se bifogad bild.

För att med så hög tillförlitlighet som möjligt kunna utvärdera resultat från pläteringen startades ett projekt tillsammans med AI-bolaget Savantic för att skapa ett program för kvalitetskontroll och spårbarhet mellan de olika processerna.

Savantics väldokumenterade kompetens inom programmering och AI gjorde dem till det självklara valet för att bygga ett program för vår bildanalys. Tekniken bakom kvalitetskontrollen behövde passa sensorns design. När metalltrådarna pläteras genom plasten kopplas de sedan ihop på ytan i en cirkel vars diameter är mindre än 0,075 mm. Det är viktigt för oss att kunna utvärdera både hur väl en cirkel är fylld, och om alla cirklar i kedjan är fyllda och godkända.

Resultatet av programmet, som i grunden bygger på en högupplöst scanner, kan enkelt justeras utifrån förfinade krav som återkopplas senare i processflödet. Likaså kan resultatet visualiseras på olika sätt för att hitta störningar och skapa möjligheter till förbättringar i produktionslinan.

…Exempel för utvärdering av Metall A och B på en JIRS30 sensor.

Denna kontroll har varit kritisk och en nyckel i det utvecklingsarbete som pågått det senaste året för att ta fram industriella kemikalier för plätering av metall A och B. En panel har cirka 1 500 000 cirklar som behöver kontrolleras efter varje plätering, och i takt med att produktionen ökar krävs det ett rationellt sätt att enkelt kvantifiera resultaten, med det här programmet på plats har vi nu säkerställt detta.

Fler nyheter