Tidigare nyheter

Statusrapport - Produktionsflöde av JIRS30 mot Engineering Samples

8 juni, 2023

Arbetet med att etablera ett stabilt och volymlevererande produktflöde av JIRS30 inom ramen för samarbetet med Varioprint är i slutfasen. När vi nu lämnat utvecklingsläget och har kapacitet att löpande färdigställa paneler i volym så kan vi bekräfta att vi får fram tusentals funktionella sensorer vid varje körning.

Den 20 april meddelade JonDeTech att vi erhållit de första fullskaliga panelerna ifrån Varioprint med det låsta grundreceptet för JIRS30. Dessa klassar vi som ES0. Vi har idag ett kontinuerligt produktionsflöde och arbetar nu med att utvärdera varje körning för att eliminera variationer och avvikelser med målet att erhålla 3 körningar med en stabil och hög volym av fungerande element per panel. Vi har implementerat ett antal kvalitetskontroller i flödet och dessa indikerar att vi i dagsläget har en mängd produkter i flödet som kommer att leverera ES1-nivå. ES1 innebär att vi når den nivå som vi bedömer vara tillräcklig för att kunna möta kunder gällande både volym och pris, därmed kommer vi även nå ES-status och kan driva vidare mot kvalificering av slutprodukt.

Produktionsflödet, som idag är i en fabless setup och därmed helt externt, består av ett antal standardprocesser inom PCB-industrin, men även några helt nya delsteg som gör vår produkt unik. Arbetet har, som alla blivit medvetna om, varit mycket tidskrävande och en del stora upptäckter har skapat behov av att göra omtag i teknikval och inköp av ny utrustning. Under våren 2023 har alla kritiska aktiviteter slutförts och vi får nu ut fungerande element i varje körning vi genomför.

Det kan vara svårt att få ett helhetsgrepp om vad som sker och var vi är. Nedan är en genomgång av en del större aktiviteter som tagit oss dit vi är idag.

WED-lina

Under 2021 identifierade vi att en helt ny pläteringslina för våra nanotrådar behövdes för att kunna processa paneler med stabil kvalitet. Ett projekt startades och utrustning stod klar våren 2022. Operativ personal inom SMF&More är nu utbildad att hantera processen utan stöd av JonDeTech.

Kemikalier via Schlötter

De kritiska kemibad som krävs för WED-linan var utvecklade helt i en R&D-miljö. Det vi saknade var framför allt analysmetoder för re-konditionering (underhåll av bad). Kontakt togs med Schlötter i november 2021 och arbete pågick stora delar av 2022 för att ta fram de 3 kemibad vi behövde för WED-processen. Som vi nämnt tidigare så kunde vi via ett utvecklingsprojekt öka kvalitet i baden, etablera analysmetoder men även genomföra en kraftig reducering av processtider. En positiv effekt med utfallet via Schlötter-projektet är att baden är mycket stabila över tid, oavsett om vi kör kontinuerligt eller om vi batchar körningar. I november 2022 kunde vi avsluta projektet med Schlötter och hantera kemikalierna i en produktionsvardag.

Ytmetallisering

Hofstetter är ett ledande företag inom metallisering. Under flera år hade vi kvalitetsvariationer på vidhäftning mot vår plast, men med stöd av utvecklingsresurser ifrån Hofstetter kunde vi identifiera ny utrustning som vi nu kvalificerat. Denna delprocess hanteras idag helt av operativ personal, där vi sedan en tid stängt utvecklingsprojektet och hanterar detta i ordinarie produktionsflöde.

PCB-processer

Inom Varioprint har vi nu flyttat över samtliga delprocesser till operativ personal. D.v.s. alla delprocesser är dokumenterade och träning utförd av projekt-teamet.

Som kan utläsas i nedanstående bild, så är samtliga delprocesser integrerade i Varioprints vardag. Det som återstår att genomföra är att etablera det slutliga delsteget för att nå en slutförpackad produkt, redo att skickas till kund.

Signalmätning, sortering och packning

Vi för sedan en tid dialog med Aptasic, en väl etablerad kompetenspartner som kan mäta, utvärdera och slutförpacka elektronik. Arbetet med att mäta signal på sensorelement har fram tills nu varit en manuell aktivitet som JonDeTech utfört i Stockholm. Aptasic aktiveras nu för att etablera en automatisk mätning och packning då vi nu är säkra på att löpande få fram paneler som innehåller stora mängder fungerande sensorelement.

Fler nyheter