Tidigare nyheter

Intervju med Malin Rygran, kvalitetsansvarig på JonDeTech

12 april, 2021

Även om ett väldigt stort fokus just nu ligger på den pågående tekniköverföringen från det tyska institutet till schweiziska VarioPrint händer det mycket annat bakom kulisserna. Ju närmare bolaget kommer ett produktionsgenombrott och potentiella orders desto viktigare blir
kvalitetssäkring och till slut även produktcertifiering. Nyligen anslöt Malin Rygran som Kvalitetsansvarig och här berättar hon kort om hennes roll och vikten av ett strukturerat kvalitetsarbete.

Hej Malin, kan du kort beskriva din bakgrund?
Jag kommer senast från ett uppdrag som Lean-expert på lastvagnstillverkaren MAN:s Lean development team inom R&D i München. Så de tre senaste åren har jag varit bosatt i tyska Nürnberg. Jag har min bakgrund inom kvalitet och produktion från industrin, inom tung
fordonsindustri och elektronik. De senaste femton åren har jag dock arbetat som konsult inom vitt skilda branscher med att applicera Lean- och kvalitetsutveckling inom utveckling och administrativa processer, med ett stort fokus på att leda förändringsarbete och förankra nya ”mindset”.

Vad är det viktigaste i det arbete du gör på JonDeTech?
Nu när arbetet med att lösa de sista knutarna i teknologiöverföringen går in i sin slutfas är det viktigt att säkerställa att alla produktionsprocesser är redo för kommersialiseringsfasen. Mycket handlar om att systematisera och lyfta processer från en miljö präglad av R&D till ett mer metodiskt tankesätt. Det mesta av den information som krävs finns redan på plats, men det behöver dokumenteras och verifieras på ett standardiserat sätt så att alla processteg vilar på en stabil grund. Dessutom blir informationen lättillgänglig och skapar förutsättningar för ett gemensamt språk och ”mind-set” vilket inte minst gör det möjligt att lättare identifiera potentiella problem och risker.

Hur viktigt är detta arbete för potentiella kunder?
Även om bärkraften i JonDeTech sensorelement har verifierats av ingenjörer hos till exempel OFILM kommer det innan sensorn kan implementeras i en slutprodukt att krävas kvalificering och stresstester. Dessutom kan man säga att ju större volymer det handlar om desto viktigare är det att säkerställa en komponents tillförlitlighet. Med andra ord kan man säga att det arbete och den tid vi lägger ner på kvalitetsarbete just nu hjälper både produktionsutvecklingen här och nu och kommer att hjälpa oss i kundrelationerna framöver. En så kallad win-win helt enkelt.

Så man kan säga att detta arbete gynnar utvecklingen både på kort och lång sikt?
Ja, arbetet är lika viktigt internt som ur ett kundperspektiv, och det blir ju extra viktigt för ett bolag som JonDeTech där många processer är helt unika och aldrig gjorts tidigare. På kort sikt kan man definitivt säga att det pågående arbetet kan bli mer träffsäkert och därigenom snabbare. På lite längre sikt är det en nödvändighet såväl gentemot kund som i vidareutvecklingen av nästa generations sensor.

Fler nyheter