Tidigare nyheter

JonDeTech rampar upp produktionshastigheten

20 september, 2019

Intervju med Leif Borg

I början av sommaren gjordes stora framsteg avseende produktionen av JonDeTechs sensorer. Men det var också tal om en ny variant som en stor asiatisk producent efterfrågat, hur har det gått med den?

- Vi har jobbat hårt under sommaren med den tekniköverföring som ska göra det möjligt för oss att kunna använda fler högvolymstillverkare med vårt recept. I denna process ligger även den nya varianten av sensorn. Det är samma processer den ska gå igenom, som våra "vanliga" sensorer och varje vecka gör vi framsteg för att komma närmare målet - att kunna få ut fungerade sensorer från våra tredjepartstillverkare med ett recept som fungerar fläckfritt. Stora delar av det arbete vi har i tekniköverföringsplanen har helt följt den tidplan vi satt upp, men några delsteg kvarstår fortfarande att verifiera.

Så tror ni att detta kommer att lösa den specifika förfrågan ni fått från Asien?

Då de steg som kvarstår är generiska för vår produktdesign kommer den nya sensorn med största sannolikhet att komma ut samtidigt som de första "vanliga" sensorerna.

Vad är det senaste ni gjort?

- Vi är så pass nära nu i de flesta processtegen att vi under förra veckan beslutade oss för att börja producera i halvformat, vilket storleksmässigt är stort som ett A3 ark mot tidigare A4 format. Utöver fördelen med att halvformat är det standardformat som tredjepartstillverkarna normalt använder ökar den större ytan produktionsvolymerna betydligt. Vi har ökat takten på startade paneler till varannan vecka istället för var nionde vecka som tidigare var fallet. Det gör att vi snabbar på lärprocessen och kan implementera de nya lärdomarna i körningen varannan vecka istället för att behöva vänta nio veckor på att testa de nyvunna kunskaperna. Det kommer att göra stor skillnad.

Fler nyheter