Tidigare nyheter

Per Lindeberg ny CEO på JonDeTech: "Vi befinner oss i en mycket bra position våren 2019"

4 juni, 2019

I mitten av maj tillträdde Per Lindeberg positionen som CEO för JonDeTech. Här berättar han om varför det har tagit så pass lång tid att få ut sensorn på marknaden och hur aktörer inom konsumentelektronik kommer att kunna ha nytta av världens minsta IR-sensor. 

Kort. Så här ett år efter börsintroduktionen: Hur skulle du beskriva JDT och positionen som bolaget befinner sig i just nu?
Vi befinner oss i ett mycket bra läge med vår produkt. Idag, liksom för ett år sedan, lever vi i en värld som blir allt mer uppkopplad. Sensorer används allt oftare för att samla in information och reagera på den för att förbättra våra liv och vår värld. Sett utifrån det perspektivet så har vår patenterade IR-sensor ett mycket bra läge. Tiden arbetar för vårt erbjudande. Idag är vi dessutom också mycket närmare vår planerade kommersialiserings- och högvolymfas. JonDeTech befinner sig i en mycket bra position våren 2019.

Vad ser du som de största utmaningarna nu på kort sikt?
Jag ser framförallt två saker: Den första utmaningen blir att slutföra förberedelserna för högvolymproduktion för att kunna möta kommande kundprojekt. Och tack vare vår sensors unika uppbyggnad, har vi möjlighet att lägga ut tillverkningen på externa kretskortstillverkare tillverkare. Det i sin tur gör att vi snabbt kan skala upp tillverkningen till flera hundratals miljoner enheter. Vi är snart där genom att vi har flyttat några av våra steg i tillverkningsprocessen till dessa externa samarbetspartners, samt gjort investeringar i ytterligare produktionsutrustning i Stockholm.

Den andra utmaningen på kort sikt handlar om att landa många av de kundprojekt som vi just nu arbetar intensivt med. Jag hoppas att kunna få återkomma med mer konkret information om detta inom en inte allt för avlägsen framtid.

Och på lång sikt?
Att etablera JonDeTech globalt som en viktig och stor aktör med en helt unik sensorteknik baserad på nanoteknik.

Varför har det tagit så lång tid att få ut produkterna?
Många av de potentiella kommersiella samarbetena innebär oerhört stora volymer av sensorer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. För att kunna möta efterfrågan har vi velat säkerställa att vi verkligen kan leva upp till våra leveransåtaganden. Då gäller det att ha en produktion som är helt förberedd. Det har tagit lite tid men vi är fast övertygade om att det är värt det.

Går det att säga någonting om hur det ser ut på kundfronten under det närmaste kvartalet?
Vi bryter ny mark och löser komplexa frågor varje dag, i och med att vi kan säkerställa högvolymsproduktion går vi in i en ny fas i bolaget med fullt fokus på kommersialisering och därmed en förväntan att presentera fler nyheter på kundsidan.

Vilka branscher kan i så fall vara aktuella?
JonDeTechs nya typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik gör att den kan integreras i en mängd olika applikationer där det tidigare inte varit möjligt. Den är alltså mycket mindre och billigare än alla våra konkurrenters. Det i sin tur gör det intressant för stora elektronikföretag att stoppa in vår sensor i deras produkter för att mäta och detektera olika saker. Några sådana exempel kan vara brandsäkra väggladdare, smarta kläder som mäter kroppstemperatur, smart temperatur-reglering av rum, detektering av personer i ett rum, smarta plåster och mycket annat.

Från ett investerarperspektiv: Vilka kompetenser har du som kan bidra till genomförandet av detta och förverkliga JonDeTechs målbild?
JonDeTech står inför en mycket spännande internationell expansion. Där kan jag bidra eftersom jag har gedigen erfarenhet från ledande roller som VD, ägare och styrelseledamot inom teknik- och produktbolag, och har tidigare lett den här typen av tillväxt- och utvecklingsresor på internationella marknader. 

Fler nyheter